Rekisteröinnin mitätöiminen

Rekisteröity hyödyllisyysmalli joutuu usein kilpailevien yritysten tarkkailuun, koska se voi rajoittaa heidän liiketoimintaansa. Kuka tahansa voi milloin tahansa yrittää mitätöidä hyödyllisyysmallin esittämällä sitä vastaan mitätöintivaatimuksen. Mitätöintivaatimus voidaan esittää myös rekisteröinnin päättymisen jälkeen.

Klikkaa linkkiä ja siirryt kyseiseen kohtaan tällä sivulla:

Mitätöinnin perusteet

Voit tehdä mitätöintivaatimuksen vain hyödyllisyysmallilain 19 §:n mukaisilla perusteilla, jotka ovat:

 • keksintö ei ole uusi. Lue lisää keksinnön uutuuden tutkimisesta
 • keksinnöstä puuttuu vaadittava keksinnöllisyys, eli siinä ei ole selvää eroa ennestään tunnettuun keksintöön
 • keksinnön selitys on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei ammattilainen voi sen perusteella käyttää keksintöä
 • hyödyllisyysmalli sisältää jotakin sellaista, mikä ei ilmene alkuperäisestä hakemuksesta
 • patenttihakemus on muunnettu hyödyllisyysmallihakemukseksi lainvastaisesti
 • hyödyllisyysmallin suojavaatimusta on laajennettu rekisteröinnin jälkeen
 • keksintö ei täytä hyödyllisyysmallilain 1 §:n perusehtoja, eli keksintö on sellainen, johon ei voi saada hyödyllisyysmallioikeutta.

Tutustu tarkemmin hyödyllisyysmallilakiin Finlexissä.

Näin teet mitätöintivaatimuksen

Voit tehdä mitätöintivaatimuksen koska tahansa hyödyllisyysmallin rekisteröinnin jälkeen. Tiedon hyödyllisyysmallin rekisteröinnistä saat PatInfo-palvelusta tai sähköisestä Hyödyllisyysmallilehdestä, jossa hyödyllisyysmalli kuulutetaan eli julkistetaan.

Vapaamuotoinen mitätöintivaatimus liitteineen täytyy tehdä kirjallisesti suomeksi tai ruotsiksi. Vaatimus on perusteltava ja toimitettava PRH:een.

Mitätöintivaatimus on maksullinen. Siirry hinnastoon ja maksuohjeisiin.

Siirry PatInfoon.

Siirry Hyödyllisyysmallilehteen.

Tapaukset joissa emme käsittele mitätöintivaatimusta

Emme ota mitätöintivaatimusta käsiteltäväksi, jos

 • maksua ei ole maksettu
 • mitätöintivaatimuksesta ei käy ilmi, mitä hyödyllisyysmallia vastaan se on tehty
 • mitätöintivaatimuksesta ei käy selville, kuka sen on tehnyt
 • mitätöintivaatimusta ei ole perusteltu
 • rekisteröinnin siirtämisestä on vireillä riita.

Käsittelyn kulku

PRH lähettää mitätöintivaatimuksen tiedoksi hyödyllisyysmallin haltijalle, jolla on kolme kuukautta aikaa vastata siihen. Hyödyllisyysmallin haltija voi esimerkiksi rajoittaa suojavaatimuksia, jos katsoo sen tarpeelliseksi mitätöintivaatimuksen vuoksi. Jos hyödyllisyysmallin haltija ei vastusta mitätöintivaatimusta, rekisteröinti mitätöidään. Muussa tapauksessa PRH lähettää haltijan vastauksen tiedoksi mitätöintivaatimuksen tekijälle, joka puolestaan voi antaa lausuntonsa vastauksesta kahden kuukauden määräajassa. Lähetämme vaatimuksen tekijän lausunnon edelleen hyödyllisyysmallin haltijalle, joka voi antaa siihen vastineensa kahden kuukauden määräajassa. Lue lisää suojavaatimuksista.

PRH lähettää vastineen edelleen tiedoksi mitätöintivaatimuksen tekijälle, tällä kertaa ilman määräaikaa vastaukselle.

HUOMIO! Mitätöintivaatimus käsitellään aina kirjeenvaihdon avulla. Suullinen kuuleminen asiassa ei ole mahdollista.

Jos hyödyllisyysmallin haltija vastustaa mitätöintivaatimusta, tutkimme vain mitätöintivaatimuksen tekijän esittämän aineiston. Jos haltija toimittaa uuden suojavaatimuksen, tutkimme mitätöintivaatimuksen uuden suojavaatimuksen pohjalta. Emme tee omaa erillistä tutkimusta.

Lopullinen päätös

Kun mitätöintivaatimukseen liittyvä kirjeenvaihto on käyty, annamme päätöksen, jossa hyödyllisyysmalli joko

 • pidetään voimassa muuttumattomana,
 • mitätöidään osittain, jos haltija on rajoittanut suojavaatimuksia tai
 • mitätöidään kokonaisuudessaan.

Jos mitätöimme hyödyllisyysmallin rekisteröinnin, voi haltija valittaa päätöksestämme markkinaoikeuteen 60 päivän kuluessa päätöksen saamisesta. Jos pidämme hyödyllisyysmallin voimassa muuttumattomana, valitusoikeus on mitätöintivaatimuksen tekijällä. Jos mitätöimme hyödyllisyysmallin osittain, kumpikin osapuoli voi valittaa päätöksestämme. Siirry markkinaoikeuden kotisivuille.

Lue lisää siitä, miten PRH:n päätöksistä voi valittaa.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 17.12.2020