Hyödyllisyysmallihakemuksen käsittely PRH:ssa

Hyödyllisyysmallihakemuksen käsittely alkaa siitä, kun hakemus saapuu Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH). Teemme hakemukselle aluksi muodollisen tarkastuksen, minkä jälkeen tarkastamme keksinnön rekisteröitävyyden.

HUOMIO! Emme tutki keksinnön uutuutta ja keksinnöllisyyttä, joten olet itse vastuussa uutuus- ja keksinnöllisyysehtojen täyttymisestä.

Hakemuskäsittelyn vaiheet, klikkaamalla otsikoita pääset kyseiseen kohtaan alempana sivulla:

 1. Muodollinen tarkastus
 2. Rekisteröitävyystarkastus
 3. Mahdollisiin välipäätöksiin vastaaminen
 4. Rekisteröinti ja kuuluttaminen eli julkistaminen
 5. Mahdollinen hylkäys ja muutoksenhaku

1. Muodollinen tarkastus

Käsittelyn aluksi varmistamme, että hakemuksessa on mukana kaikki tarvittavat asiakirjat ja hakemusmaksu on maksettu.

Jos jokin asiakirja puuttuu tai hakemusmaksu on maksamatta, lähetämme sinulle kirjeen, jossa ilmoitamme hakemuksessa havaitut muodolliset puutteet. Kirjettä kutsutaan välipäätökseksi, koska se on annettu hakemuskäsittelyn aikana, eikä siten ole vielä lopullinen päätös.

Sinulla on kaksi kuukautta aikaa vastata meille ja korjata puutteet.

2. Rekisteröitävyystarkastus

Muodollisen tarkastuksen jälkeen tarkastamme, onko keksintö rekisteröitävissä, eli koskeeko se sellaista teknistä ratkaisua, jota voidaan käyttää teollisesti.

Tarkastamme myös, että keksintö ei koske

 • pelkästään löytöä, tieteellistä teoriaa tai matemaattista menetelmää
 • taiteellista luomusta
 • suunnitelmaa, sääntöä tai menetelmää älyllistä toimintaa, peliä tai liiketoimintaa varten
 • tietokoneohjelmaa
 • tietojen esittämistä.

Hyödyllisyysmallia ei voi myöskään saada

 • kasvilajikkeisiin
 • eläinrotuihin
 • menetelmiin
 • keksintöön, jonka hyväksikäyttö on siveellisyyden tai yleisen järjestyksen vastaista.

Lisäksi tarkastamme, että

 • hakemusteksti täyttää muut sille asetetut vaatimukset
 • suojavaatimuksissa on esitetty vain yksi keksintö
 • keksinnön selitys on niin selvä, että ammattilainen voi sen perusteella käyttää keksintöä.

Jos hakemusasiakirjoissasi on korjattavaa, lähetämme sinulle kirjeen, jossa ilmoitamme hakemuksessa havaitut puutteet. Kirjettä kutsutaan välipäätökseksi, koska se on annettu hakemuskäsittelyn aikana eikä siten ole vielä lopullinen päätös.

Sinulla on kaksi kuukautta aikaa vastata meille ja korjata puutteet.

HUOMIO! Tutkimme hyödyllisyysmallihakemuksen sisältämän keksinnön uutuuden ja keksinnöllisyyden vain, jos sitä pyydetään erikseen. Tällöin teemme uutuustutkimuksen, joka on kuitenkin täysin erillään rekisteröitävyystarkastuksesta. Lue lisää.

3. Mahdollisiin välipäätöksiin vastaaminen

Mainitse vastauksessa välipäätökseen hyödyllisyysmallihakemuksen numero. Sen avulla toimitamme vastauksen PRH:ssa asiaa käsittelevälle henkilölle.

Vastaukseksi riittävät kirje ja tarvittavat liitteet hakemuksen puutteiden korjaamiseksi: puuttuvat asiakirjat, kopio suoritetusta maksusta tai uudet suojavaatimukset. Käsittelyn nopeuttamiseksi kirjeessä olisi hyvä kertoa lyhyesti, mitä muutoksia ja korjauksia hakemukseen on tehty.

Toimita hakemuksen korjaus meille siten, että vastaus on perillä viimeistään välipäätöksessä annettuna määräpäivänä.

Jos et korjaa hakemuksen puutteita määräpäivään mennessä, lähetämme sinulle päätöksen siitä, että hakemus jää sillensä eli sen käsittely lopetetaan. Sillensä jätetty hyödyllisyysmallihakemus voidaan ottaa uudelleen käsiteltäväksi, mutta vain yhden kerran. Tätä koskevan pyynnön yhteydessä tulee korjata puutteet sekä suorittaa uudelleenkäsittelymaksu. Kannattaa siis vastata välipäätöksiin määräajassa.

Kaikki välipäätöksessä esitetyt korjaukset ja muut pyydetyt toimenpiteet kannattaa tehdä huolellisesti. Korjausten toistuva laiminlyönti johtaa hakemuksen hylkäämiseen.

4. Rekisteröinti ja kuuluttaminen

Hyväksyttyämme hakemuksesi merkitsemme hyödyllisyysmallin rekisteriin ja lähetämme sinulle rekisteröintitodistuksen. Kuulutamme rekisteröinnistä sähköisesti Hyödyllisyysmallilehdessä. Siirry Hyödyllisyysmallilehteen.

Rekisteröityjen hyödyllisyysmallien tai julkiseksi tulleiden hyödyllisyysmallihakemusten asiakirjoista on mahdollista saada maksullisia kopioita. Lue lisää kirjastomme palveluista.

Julkisiksi tulleisiin asiakirjoihin voit tutustua myös maksuttomassa PatInfo-palvelussa. PatInfosta löytyvät sähköiset asiakirjat hakemuksista, jotka on tehty 1.1.2007 tai sen jälkeen. Siirry PatInfoon.

Hakemusasiakirjat ovat julkisia rekisteröintipäivästä alkaen tai viimeistään 15 kuukauden kuluessa hakemis- tai etuoikeuspäivästä (lue lisää rekisteröinnin lykkäämisestä). Hakijan pyynnöstä hakemusasiakirjat voivat tulla julkisiksi myös aikaisemmin.

Hakemusasiakirjat eivät tule julkisiksi, jos hakemus jätetään sillensä (käsittely lopetetaan), perutaan tai hylätään ennen kuin hakemuksen tekemis- tai etuoikeuspäivästä on kulunut 15 kuukautta tai ennen kuin hakemus on johtanut rekisteröintiin.

5. Hylkäys ja muutoksenhaku

Annamme aina mahdollisuuden korjata hakemuksessa olevat puutteet. Jos hakemus ei korjauskehotuksen jälkeenkään ole vaatimusten mukainen, hylkäämme sen.

Hylkäyksestä on mahdollista valittaa markkinaoikeuteen 60 päivän kuluessa päätöksen saamisesta. Jos markkinaoikeus hylkää hakemuksen, voi tästä päätöksestä edelleen valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO), jos KHO myöntää valitusluvan.

Lue lisää valitusasioista.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 11.06.2019