Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Säätiövalvonnan vuosiraportti 2023 julkaistu

Säätiöitä valvova Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on julkaissut raportin vuoden 2023 valvontatoimista. Raportissa kerrotaan säätiövalvonnan toimenpiteistä yleisellä tasolla sekä tuomioistuimissa käsiteltävänä olevista säätiövalvonta-asioista.

Säätiöiden toimittamat vuosiselvitykset ovat PRH:n säätiövalvonnan perusta. Suurin osa noin 2 700 rekisteröidystä säätiöstä toimitti vuosiselvityksen säätiölaissa määrätyn kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Noin 390 säätiötä ei toimittanut vuosiselvitystä määräajassa.

PRH voi lähettää kehotuskirjeen tai asettaa uhkasakon säätiön johdolle, jos säätiö ei korjaa vuosiselvityksessä olevia puutteita tai ei toimita vuosiselvitystä lainkaan. Vuonna 2023 lähetettyjen kehotuskirjeiden määrä väheni hieman edellisvuodesta.

Osana vuosiselvitysvalvontaa PRH kehotti noin 50 säätiötä päivittämään hallituksen kokoonpanoa koskevat puutteelliset tai muut virheelliset rekisteritiedot. Kehotuksen saaneista säätiöistä useimmat ovatkin päivittäneet tietonsa säätiörekisteriin. PRH seuraa rekisteritiedot päivittämättä jättäneiden säätiöiden tilannetta ja ryhtyy tarvittaessa jatkotoimiin.

Vuonna 2023 PRH antoi 20 valvontapäätöstä. Useassa vuonna 2023 annetussa valvontapäätöksessä PRH:n säätiövalvonta kiinnitti huomiota siihen, ettei säätiö ollut toteuttanut tarkoitustaan sääntöjensä mukaisesti tai ettei hallitus ollut huolehtinut säätiön hallinnon ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Myös lähipiiritoimien tekemisessä ja raportoimisessa havaittiin puutteita usean säätiön kohdalla.

Tutustu säätiövalvonnan vuosiraporttiin 2023 prh.fi-sivustolla.

Lisätietoa:
Jaakko Mikkilä
Valvontatiimin esihenkilö
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
puh. 029 509 5305

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 07.03.2024