Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Uusi laki edistää kaupparekisterin ajantasaisuutta ja luotettavuutta

Uudistettu kaupparekisterilaki on vahvistettu 23. maaliskuuta, ja se tulee voimaan 1. kesäkuuta 2023.

Uusi laki antaa Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) tehokkaampia keinoja edistää kaupparekisterin tietojen ajantasaisuutta. Kaupparekisteritietojen käyttäjille uusi laki tuo varmuutta siitä, että rekisterin tiedot ovat kattavat ja luotettavat.

Lakia aletaan soveltaa vaiheittain. Osa uusista säännöksistä tulee voimaan vuosina 2025–2026.

Toiminimiyrittäjän ei ole pakko ilmoittautua kaupparekisteriin

Uuden lain mukaan toiminimiyrittäjän (yksityisen elinkeinonharjoittajan) ei pääosin enää tarvitse rekisteröityä kaupparekisteriin. Halutessaan hän voi edelleen rekisteröityä.

Toiminimiyrittäjän ilmoittautuminen kaupparekisteriin on jatkossakin pakollista muun muassa silloin, kun yritystoiminnassa käytetään toiminimeä, jolle yrittäjä haluaa yksinoikeuden.

Uusi kaupparekisterilaki ei vaikuta yksityisen elinkeinonharjoittajan velvollisuuteen ilmoittautua Verohallinnon ylläpitämiin rekistereihin.

Laiminlyönneistä uusia seuraamuksia

Jos osakeyhtiö, osuuskunta, eurooppayhtiö tai eurooppaosuuskunta ei ilmoita tilinpäätöstä kaupparekisteriin 8 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, PRH perii käsittelymaksun.

Tulevaisuudessa PRH perii tilinpäätöksen myöhästymismaksun, jonka määrä tulee olemaan nykyistä maksua suurempi.

Tilinpäätöksen kokonaan ilmoittamatta jättämisestä peritään jatkossa erillinen maksu.

Nykyisen lainsäädännön perusteella tilinpäätöksen ilmoittamisen laiminlyöminen voi johtaa myös osakeyhtiön tai osuuskunnan poistamiseen kaupparekisteristä. Tulevaisuudessa yritys voidaan poistaa rekisteristä myös, jos se ei ilmoita kaupparekisteriin tietoja tosiasiallisista edunsaajistaan (omistajistaan).

Kaupparekisteritiedot täytyy tarkistaa vuosittain 2026 alkaen

Vuodesta 2026 alkaen osakeyhtiöiden ja osuuskuntien täytyy tarkistaa rekisteröidyt tietonsa vuosittain. Tarkastamisvelvollisuus on myös eurooppayhtiöillä, eurooppaosuuskunnilla ja ulkomaisilla elinkeinonharjoittajilla, jotka ovat perustaneet sivuliikkeen Suomeen.

Jos kaupparekisteriin merkittyjä tietoja ei tarkisteta, PRH voi määrätä yritykselle laiminlyöntimaksun.

Sähköisestä asioinnista pakollista useimmille yritysmuodoille 2026 alkaen

Vuodesta 2026 alkaen kaikkien yritysten (paitsi toiminimiyrittäjien eli yksityisten elinkeinonharjoittajien, yhdistysten ja säätiöiden) täytyy ilmoittaa tiedot kaupparekisteriin sähköisesti YTJ-palvelussa. Sähköisen asioinnin pakollisuus koskee perustamis-, muutos- ja lopettamisilmoituksia sekä tilinpäätöksiä.

Lue lisää uudesta kaupparekisterilaista prh.fi-sivulta.

Lue lisää työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteesta 27.10.2022.Avautuu uuteen välilehteen


Lisätiedot:

Jouko Koitto
Johtava lakimies
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
p. 029 509 5550

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 23.03.2023