Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Säätiövalvonnan vuosiraportti 2021 julkaistu

Säätiöitä valvova PRH on julkaissut raportin vuoden 2021 valvontatoimista. Raportissa kerrotaan säätiövalvonnan toimenpiteistä yleisellä tasolla sekä tuomioistuimissa käsiteltävänä olevista säätiövalvonta-asioista.

Säätiöiden toimittamat vuosiselvitykset ovat PRH:n säätiövalvonnan perusta. Suurin osa noin 2 700 rekisteröidystä säätiöstä toimitti vuosiselvityksen säätiölaissa määrätyn kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Noin 500 säätiötä ei toimittanut vuosiselvitystä määräajassa.

PRH voi lähettää kehotuskirjeen tai asettaa uhkasakon säätiön johdolle, jos säätiö ei korjaa vuosiselvityksessä olevia puutteita tai ei toimita vuosiselvitystä lainkaan. Vuonna 2021 lähetettyjen kehotuskirjeiden määrä väheni hieman edellisvuodesta. Myös asetettujen uhkasakkojen määrä väheni.

Osana vuosiselvitysvalvontaa PRH kehotti yli 120 säätiötä päivittämään hallituksen kokoonpanoa koskevat puutteelliset tai virheelliset rekisteritiedot. Kehotuksen saaneista säätiöistä lähes kaikki päivittivätkin nämä tiedot. PRH seuraa rekisteritiedot päivittämättä jättäneiden säätiöiden tilannetta ja ryhtyy tarvittaessa jatkotoimiin.

Vuonna 2021 PRH teki 20 valvontapäätöstä. Ne koskivat muun muassa puutteita säätiön suunnitelmallisessa varainhoidossa, varallisuuteen nähden liian vähäisessä toiminnassa sekä kiellettyjä lähipiiritoimia ja lähipiiritoimien raportointia. Myös säätiöiden toimimattomuuteen ja hallinnon asianmukaiseen järjestämiseen puututtiin useammassa päätöksessä.

Tutustu säätiövalvonnan vuosiraporttiin 2021 prh.fi-sivustolla.

Lisätietoa:
Terhi Maijala
Yksikön päällikkö
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
puh. 029 509 5300

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 08.03.2022