Tutkinta-asioiden vuosiraportti 2020

Tilintarkastuslautakunnan ja tilintarkastusvalvonnan tutkinta-asioiden ratkaisuilla on tarkoitus ohjata hyvän tilintarkastustavan kehittämistä Suomessa. Lisäksi tavoitteena on, että tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt kiinnittävät toiminnassaan huomiota tilintarkastuslain velvoittamaan hyvän tilintarkastustavan ja ammattieettisten periaatteiden noudattamiseen.

Vuosiraportin tarkoitus

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) tilintarkastusvalvonnan tutkinta-asioiden vuosiraportissa tilintarkastusvalvonta kertoo tutkinta-asioiden vuoden 2020 havainnoista ja johtopäätöksistä.

Tutkinta-asioissa tilintarkastajien toimintaa selvitetään jälkikäteen valvonnan keinoin. Vuosiraportin tiedoilla on merkitystä ohjauksena tilintarkastajille, tilintarkastusasiakkaille ja sidosryhmille. Tutkinta-asioista tehtyjen havaintojen ja johtopäätösten perusteella tilintarkastajat ja tilintarkastusasiakkaat saavat tietoa tilintarkastuksen vaatimuksista valvontaviranomaisen, PRH:n tilintarkastusvalvonnan näkökulmasta.

PRH:n tilintarkastusvalvonnan toiminta, tehtävät ja osa-alueet

PRH:n tilintarkastusvalvonnan toiminnan lähtökohtia ovat oikeusvarmuus, ennakoitavuus, objektiivisuus ja asianosaisten yhdenvertaisuus. Tilintarkastusvalvonnan toiminnan tarkoituksena on tilinpäätösinformaation luotettavuuden jatkuva parantaminen.

Tilintarkastusvalvonnan tehtäviä ovat tilintarkastajien hyväksyminen, rekisteröinti, toiminnan valvonta sekä yleinen ohjaus ja kehittäminen. PRH:n tilintarkastusvalvonnan tehtävistä säädetään tilintarkastuslain (1141/2015) 7 luvun 1–3 §:ssä. Tilintarkastusalan valvontajärjestelmä on riippumaton tilintarkastusalasta ja tilintarkastuksen kohteista.

Tutkinta-asiat ovat valvonnan kokonaisuutta, joita on kolme:

  1. tilintarkastajien ammattitaidon ja muiden hyväksymisen edellytysten valvonta,
  2. ennakkoon vaikuttava tilintarkastajien toiminnan laadunvalvonta sekä
  3. yksittäistapauksiin kohdistuva jälkikäteinen kurinpidollinen valvonta (tutkinta).Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 29.03.2021