Tutkinta-asioiden vuosiraportit

Tilintarkastuslautakunnan ja tilintarkastusvalvonnan tutkinta-asioiden ratkaisuilla on tarkoitus ohjata hyvän tilintarkastustavan kehittämistä Suomessa. Lisäksi tavoitteena on, että tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt kiinnittävät toiminnassaan huomiota tilintarkastuslain velvoittamaan hyvän tilintarkastustavan ja ammattieettisten periaatteiden noudattamiseen.

Tämän sivun alasivuilta löydät tutkinta-asioiden vuosiraportit.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 30.03.2021