Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Seuraamukset

Seuraamusten määräämisestä päättää tilintarkastuslautakunta.

Tilintarkastuslain perusteella ovat käytettävissä seuraavat seuraamukset:

  • huomautus
  • varoitus
  • hyväksymisen peruuttaminen
  • määräaikainen kielto toimia tilintarkastajana tai tilintarkastusyhteisön hallintoelimessä
  • seuraamusmaksu.

Seuraamuksista lievin on huomautus ja ankarin hyväksymisen peruuttaminen. Seuraamus voidaan määrätä tilintarkastajalle ja tilintarkastusyhteisölle. Määräaikainen kielto ja seuraamusmaksu voidaan kuitenkin määrätä vain luonnolliselle henkilölle.

Tilintarkastuslautakunnan on seuraamuksesta päättäessään otettava huomioon kaikki asiaankuuluvat seikat (TTL 10:7). Näitä ovat:

  1. rikkomisen vakavuus ja ajallinen kesto;
  2. tilintarkastajan vastuun aste;
  3. tilintarkastajan halukkuus tehdä yhteistyötä toimivaltaisen viranomaisen kanssa;
  4. tilintarkastajalle määrätyt aiemmat seuraamukset; ja
  5. teosta tai laiminlyönnistä aiheutuneen vahingon tai haitan määrä.
Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 29.03.2021