Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Tutkinta-asiat

Vuoden 2020 alussa tilintarkastusvalvonnassa oli avoinna 51 (vuonna 2019: 67) tutkinta-asiaa ja vuoden 2020 aikana käsiteltäväksi tuli 31 (52) uutta tutkinta-asiaa. Tutkinta-asioista 35 (31) ratkaistiin siten, ettei asiaa viety tilintarkastuslautakunnan ratkaistavaksi, koska saadun selvityksen mukaan ei ollut syytä epäillä tilintarkastajan toimineen tilintarkastuslain vastaisesti eikä esittää tilintarkastuslain mukaisten seuraamusten määräämistä. Tilintarkastuslautakunnan käsiteltäväksi vietiin kaikkiaan 14 (37) tutkinta-asiaa. Vuoden 2020 päättyessä tilintarkastusvalvonnassa oli vireillä 33 (51) tutkinta-asiaa.

Alla olevassa taulukossa on kuvattu tutkinta-asioiden määrät ja lähteet vuosina 2019 ja 2020. Yhdessä tutkinta-asiassa voi olla osallisena useampi henkilötilintarkastaja tai henkilötilintarkastaja ja tilintarkastusyhteisö.

Tutkinta-asian lähde
Avoimet tutkinta-asiat vuoden alussa
2020 (2019)
Uudet tutkinta-asiat vuoden aikana
2020 (2019)
Käsitelty TILA:ssa vuoden aikana
2020 (2019)
Käsitelty TIVA:ssa vuoden aikana
2020 (2019)
Avoimet tutkinta-asiat vuoden lopussa 2020 (2019)
Kantelu 43 (44)
28 (37)
13 (12)
29 (26)
31 (43)
Laaduntarkastus 6 (17)
0 (14)
1 (23)
4 (2)
1 (6)
Oma-aloitteinen 2 (6)
3 (1)
0 (2)
2 (3)
1 (2)
Yhteensä 51 (67)
31 (52)
14 (37)
35 (31)
33 (51)

Tilintarkastuslautakunnan toiminta

Tilintarkastuslautakunta kokoontui 10 (vuonna 2019: 9) kertaa. Tutkinta-asioissa oli asianosaisina yhteensä 9 (17) KHT-tilintarkastajaa, 4 (19) HT-tilintarkastajaa, 2 (1) JHT-tilintarkastaja ja 5 (7) tilintarkastusyhteisöä. (JHTT-tilintarkastajia ei ollut päätösten asianosaisina vuonna 2020 eikä vuonna 2019).

Alla olevassa taulukossa on esitetty tietoja tutkinta-asioiden käsittelystä tilintarkastuslautakunnassa. Taulukossa mainittujen seuraamusten lisäksi yhdelle KHT-tilintarkastajalle määrättiin tilintarkastuslain 10 luvun 3 §:n nojalla kuuden kuukauden määräaikainen kielto toimia tilintarkastajana.JHT
2020 (2019)
HT
2020 (2019)
KHT
2020 (2019)
Yhteisö
2020 (2019)
Huomautus 1 (0)
0 (5)
1 (5)
0 (0)
Varoitus 0 (1)
1 (8)
2 (7)
0 (0)
Hyväksymisen peruuttaminen
0 (0)
0 (2)
0 (0)
0 (0)
Seuraamusmaksu 0 (0)
0 (0)
0 (0) 0 (0)
Ei seuraamusta
1 (0)
3 (0)
5 (7)
5 (6)
Rauennut 0 (0)
0 (2)
0 (0)
0 (0)
Yhteensä 2 (1)
4 (17)
8 (19)
6 (6)

Tutkinta-asioiden lisäksi tilintarkastuslautakunnassa käsiteltiin 26 (26) oikaisuvaatimusasiaa. Oikaisuvaatimusasiat koskivat tilintarkastajatutkintojen vastausten arvostelua (12 asiaa), päätöksiä tilintarkastajien laaduntarkastuksen tuloksista (10 asiaa), tilintarkastajatutkintoihin hyväksymistä (1 asia), poikkeusluvan myöntämistä tilintarkastajan toimikauden enimmäiskestoon (3 asiaa) ja tilintarkastajan määräämistä tilintarkastuslain 2 luvun 8 §:n nojalla (1 asia). Tilintarkastuslautakunta on antanut muutoksenhakuasioissa yhteensä kahdeksan lausuntoa Korkeimmalle hallinto-oikeudelle ja Helsingin hallinto-oikeudelle sekä yhden lausunnon Työ- ja elinkeinoministeriölle lainsäädäntöhankkeeseen liittyen.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 29.03.2021