Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Kertomus tilintarkastusvalvonnan toiminnasta 2020

PRH:n tilintarkastusvalvonnan tehtävistä säädetään tilintarkastuslain (1141/2015) 7 luvun 1-3 §:ssä sekä EU:n PIE-asetuksessa. Tilintarkastusvalvonnan keskeisiä tehtäviä ovat tilintarkastajien hyväksymiseen, rekisteröintiin, toiminnan valvontaan sekä yleiseen ohjaukseen ja kehittämiseen liittyvät tehtävät.

Osana Patentti- ja rekisterihallitusta tilintarkastusvalvonta toimii yritysten toimintaedellytysten edistämiseksi. Keskeisiä lähtökohtia toiminnalle on oikeusvarmuus, ennakoitavuus, objektiivisuus ja asianosaisten yhdenvertaisuus. Tilintarkastusvalvonnan toiminnan tarkoituksena on tilinpäätösinformaation luotettavuuden jatkuva parantaminen.

Tilintarkastusvalvonnan organisaatio uudistettiin syyskuussa 2020. Uudelleenorganisoinnilla pyrittiin luomaan laajemmat puitteet, joiden varaan on mahdollista rakentaa entistä vaikuttavampaa valvontaa, sekä kehittää yhteistyötä ja lisätä vuoropuhelua asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Tavoitteena oli myös parantaa tilintarkastusvalvonnan asiantuntijoiden edellytyksiä tehdä työtään sekä turvata tilintarkastusvalvonnan toiminnan jatkuvuus kaikissa valvonnan tehtävissä.

Tilintarkastajille organisaation muutokset näkyivät uusina keskustelukumppaneina tilintarkastusvalvonnan organisaatiossa. Aktiivinen vuoropuhelu sidosryhmien ja alan kanssa käynnistettiin. Osallistuimme Suomen Tilintarkastajien järjestämiin tilaisuuksiin sekä tapasimme tilintarkastusyhteisöjen ja Finanssivalvonnan edustajia.

Tilintarkastusvalvonnalle asetetut vuoden 2020 tulostavoitteet saavutettiin kaikilla osa-alueilla: tilintarkastajatutkinnot, laadunvarmistus sekä tilintarkastusvalvonnan tutkinta-asiat.

Tilintarkastusvalvonnan sähköisen asioinnin järjestelmähanke keskeytettiin huhtikuus-sa 2020. Tilintarkastusvalvonnan rekisterien ja tietojärjestelmien kehitystyö suunnitellaan ja aikataulutetaan uudelleen 2021 aikana.

Tilintarkastusvalvonnan viranhaltijat siirtyivät maaliskuussa 2020 etätöihin koronaviruspandemian vuoksi. Pandemiasta huolimatta tilintarkastusvalvonnan toiminta jatkui pääosin normaalisti.

Tilintarkastusvalvonnan viranhaltijat

Vuoden 2020 päättyessä PRH:n tilintarkastusvalvonnan tehtäviä päätoimisesti hoitavia viranhaltijoita oli 14 henkilöä (2019: 16). Viranhaltijoista 5 toimi laadunvarmistustiimissä (2019: 7 laadunvarmistusyksikössä), 6 valvonta- ja lakitiimeissä (2019: 5 tutkinta- ja laillisuusvalvontayksikössä) ja 3 tutkintotiimissä (2019: 3 tilintarkastajien hyväksyminen ja rekisteröinti -yksikössä).

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 29.03.2021