Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Lainsäädännön seuranta ja kehittäminen

Tilintarkastusvalvonta seurasi tilintarkastusta koskevan lainsäädännön kehittämistä kansainvälisesti ja kotimaassa.

Keskeinen asia marraskuussa 2020 oli lausunnon antaminen työ- ja elinkeinoministeriön asettaman, tilintarkastusta kevyemmän tarkastuksen mahdollista käyttöönottoa valmistelevan työryhmän muistiosta. PRH:n edustaja toimi jäsenenä työryhmässä. Ehdotuksen jatkovalmistelu jatkuu työ- ja elinkeinoministeriön johdolla.

Vuoden 2020 aikana työ- ja elinkeinoministeriön ja valtiovarainministeriön johdolla Suomessa ja muissa EU-maissa keskusteltiin vilkkaasti listayhtiöille velvoittavaksi tulevan ESEF (European Single Electronic Format) -tilinpäätösraportoinnin merkityksestä ja sen säännösuudistuksen vaikutuksista tilintarkastukseen. PRH:n tilintarkastusvalvonta julkaisi toukokuussa 2020 kannanoton siitä, että ESEF-raporttiin kuuluvan tilinpäätöksen on oltava lakisääteisen tilintarkastuksen kohteena. ESEF-raporttiin liittyvän tilinpäätöksen tilintarkastuksesta on lausuttava lakisääteisessä tilintarkastuskertomuksessa. ESEF-säännösten mukaisen tilinpäätösraportoinnin tilintarkastus on suoritettava kansainvälisten tilintarkastusstandardien mukaan (ISA 700). Uudistuksen velvoittava voimaantulo siirtyi vuodenvaihteen yli vuonna 2021 ratkaistavaksi.

Tilintarkastusvalvonta tulkitsi tilintarkastuslain ja EU:n tilintarkastuslainsäädännön soveltamista käytännön tilanteissa vastaamalla tilintarkastajien ja yritysten edustajien kysymyksiin ja kommenttipyyntöihin.


Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 29.03.2021