Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Laaduntarkastukset

PRH:n tilintarkastusvalvonnan laaduntarkastuksen kohteena ovat kaikki tilintarkastajat sekä tilintarkastusyhteisöt. Tilintarkastajien laaduntarkastukset tehdään riskiperusteisesti, lähtökohtaisesti kolmen tai kuuden vuoden välein. PRH:n tilintarkastusvalvonta valvoo tilintarkastuksen laatua tarkastamalla tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen omaa laadunvalvontajärjestelmää sekä tilintarkastustoimeksiannoissa tehtyä työtä. Tilintarkastajien valvonta laaduntarkastuksilla on ennaltaehkäisevää ja ohjaavaa toimintaa, jonka tavoitteena on parantaa tilintarkastuksen laatua.

Vuoden 2020 aikana kehitimme pienissä tarkastustoimeksiannoissa käytettävää työohjelmaa. Uudistettu työohjelma otetaan käyttöön vuoden 2021 laaduntarkastuksissa. Lisäksi suunnittelimme vuoden 2020 aikana uusintatarkastuksille oman työohjelmansa, jota sovellamme vuoden 2021 tehtävissä uusintatarkastuksissa.

Tilintarkastusvalvonta jatkoi hyväksi todettua toimintatapaa, jossa koko laadunvarmistusyksikkö keskustelee vaikeista tai tulkintaa edellyttävistä laaduntarkastuksessa esiin nousseista asioista yhteisissä kokouksissa (klinikat). Järjestimme vuoden aikana 69 (42) klinikkaa, joissa käsittelimme yksittäisten kysymysten lisäksi laadunvarmistuksen asiantuntijoiden esitysten perusteella laaduntarkastusten havainnot ja arvioimme niiden vaikutusta laaduntarkastuksen tulokseen. Lisäksi tapasimme julkistarkastuksen laatujaoston kanssa kaksi kertaa. Julkistarkastuksen laatujaoston tehtävänä on avustaa tilintarkastusvalvontaa laaduntarkastusten työmenetelmien kehittämisessä ja laa-duntarkastusten tulosten arvioinnissa. Laatujaostoon kuuluivat vuonna 2020 JHTT Virpi Ala-aho, Pasi Leppänen ja JHTT Erja Viitala.

Aloitimme laaduntarkastuksen tulosjärjestelmän rakenteen kehittämisen kartoittamalla eri vaihtoehtoja. Marras-joulukuussa 2020 toteutetulla kyselyllä saimme tilintarkastajilta ja sidosryhmiltä arvokkaita kommentteja ja mielipiteitä laaduntarkastuksen tulosjärjestelmästä ja sen kehityskohteista.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 29.03.2021