Päätös laaduntarkastuksesta

Yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä tarkastavien tilintarkastusyhteisöjen laaduntarkastus

PRH tekee tarkastustyön päätteeksi päätöksen laaduntarkastuksesta. Päätöksen liitteenä on laaduntarkastusraportti, jossa on selostettu laaduntarkastusta koskevat tärkeimmät päätelmät ja suositukset. Päätös laaduntarkastuksesta ja laaduntarkastusraportti ovat julkisia asiakirjoja.

Tilintarkastusyhteisön on toteutettava laaduntarkastuksessa tehtyjen havaintojen ja päätelmien perusteella annetut suositukset 12 kuukauden kuluessa. PRH valvoo toimenpiteiden toteuttamista.

Näin tulkitset päätöksen liitteenä olevaa raporttia

PRH on tehnyt laaduntarkastusraporteissa olevat havainnot laaduntarkastuksissa läpikäytyjen asioiden pohjalta. Koska tilintarkastajien ja toimeksiantojen vuosittaiseen valintaan sekä laaduntarkastuksen suorittamiseen sisältyy riskiperusteisuutta, PRH:n tekemä laaduntarkastus ei anna kattavaa kuvaa laaduntarkastuksen kohteena olevan tilintarkastusyhteisön kaikkien toimeksiantojen tilintarkastuksesta.

Käymme laaduntarkastuksissamme läpi vain osan tilintarkastusyhteisön kaikista toimeksiannoista, joten ne eivät välttämättä edusta tilintarkastuksen laatua kaikissa toimeksiannoissa. Laaduntarkastusraporttien perusteella ei siten voida asettaa tilintarkastusyhteisöjä keskinäiseen paremmuusjärjestykseen toimeksiantojen suorittamisen suhteen.

Muita yhteisöjä tarkastavien tilintarkastusyhteisöjen laaduntarkastus

PRH tekee tarkastustyön päätteeksi päätöksen laaduntarkastuksesta.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 25.06.2019