Tilintarkastusyhteisöjen laaduntarkastus

Tilintarkastusyhteisön laaduntarkastuksen kohteena on yhteisön sisäinen laadunvalvontajärjestelmä ja sen toimivuus.

Tilintarkastusyhteisö on Kansainvälisen laadunvalvontastandardin ISQC 1 mukaan velvollinen luomaan laadunvalvontajärjestelmän, jonka avulla tilintarkastusyhteisö saa kohtuullisen varmuuden siitä, että

  • tilintarkastusyhteisö ja sen henkilöstö noudattavat ammatillisia standardeja sekä sovellettaviin säädöksiin ja määräyksiin perustuvia vaatimuksia ja
  • tilintarkastusyhteisön ja toimeksiannosta vastuullisten henkilöiden antamat raportit ovat olosuhteisiin nähden asianmukaisia.

Tilintarkastusyhteisön laadunvalvontajärjestelmän tulee kattaa seuraavat Kansainvälisen laadunvalvontastandardin ISQC 1 sisältämät osa-alueet:

  • laatua koskevat johdon velvoitteet tilintarkastusyhteisössä
  • relevantit eettiset vaatimukset
  • asiakassuhteiden ja yksittäisten toimeksiantojen hyväksyminen ja jatkaminen
  • henkilöresurssit
  • toimeksiannon suorittamien
  • seuranta.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 28.07.2020