Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Case: "Vihreät" patentit

Ilmastonmuutos, vesistöjen mikromuovit, ilmansaasteet ja monet muut ympäristömme ongelmat ovat jatkuvasti esillä julkisessa keskustelussa, jota käyvät poliittiset päättäjät, järjestöt, yritykset ja yksityiset kansalaiset. Uudet teknologiset ratkaisut ovat merkittävässä osassa etsittäessä ratkaisuja ongelmiin.

Julkisessa keskustelussa viitataan ympäristöystävällisiin teknologioihin eri tavoin. OECD tavoittelee vihreää talouskasvua kestävän kehityksen (sustainable development) keinoin. YK:n ilmasto-ohjelma (UNEP) käyttää termiä Environmentally Sound Technologies, joka vapaasti suomennettuna tarkoittaa kestävän kehityksen teknologioita. Saatetaan puhua myös puhtaista teknologioista. Lue lisää Environmentally Sound Techonologies -käsitteestä UNEPin verkkosivuilta.Avautuu uuteen välilehteen

Erilaisten yläkäsitteiden tarkoituksena on helpottaa kokonaiskuvan luomista kestävästä kehityksestä mikä on tärkeää erityisesti poliittisille päättäjille ja järjestöille. Samasta syystä on luotu keinoja tunnistaa patenteilla suojattavista keksinnöistä sellaiset, jotka edustavat kestävän kehityksen teknologioita.

Lisäluokitus ilmastonmuutosta hidastaville keksinnöille

Kansainväliseen patenttien luokitusjärjestelmiin on kehitetty lisäluokitus Y02 ilmastonmuutoksen hidastamiseen liittyviä keksintöjä varten.

Myös PRH:ssa luokittelemme käsittelemämme patenttihakemukset kansainvälisen järjestelmän mukaisesti ja annamme niille tarvittaessa Y02-lisäluokan.

Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) tunnistaa patenttihakemukselle annetun kansainvälisen patenttiluokituksen avulla tällaiset vihreät patentit.

Suomalaisten hakijoiden vihreitä patentteja on siten mahdollista hakea ja tarkastella PRH:n, WIPOn ja EPOn tietokannoista.

Nopeutetussa käsittelyssä kiinni patenttiin nopeammin

Vuosina 2019–2021 ns. normaalikäsittelyssä ensimmäinen tekninen välipäätös annettiin noin 6,7 kuukaudessa (mediaani). Samassa ajassa nopeutetussa käsittelyissä olleille hakemuksille annettiin välipäätös noin 3,7 kuukaudessa (mediaani).

Vuosina 2019–2021 kaikkien myönnettyjen patenttien kokonaiskäsittelyaika (mediaani) oli noin 2,3 vuotta. Vastaavasti 2019–2021 nopeutetussa käsittelyssä olleille hakemuksille myönnettiin patentti noin 1,3 vuodessa (mediaani).

Vuosina 2019–2021 käsiteltiin nopeutetusti yhteensä 774 hakemusta, joista osa keksinnön ekologisuuden perusteella.

Perusteita nopeutetun käsittelyn myöntämiseen ei toistaiseksi kirjata erikseen, joten "vihreyden" perusteella myönnettyjen nopeutettujen käsittelyjen tarkkaa määrää ei tiedetä.

Siirry sivulle Hankintojen ekologinen kestävyys.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 08.11.2022