Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Tilintarkastuslautakunnan kokouksiin osallistuneiden rekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
Postiosoite: Patentti- ja rekisterihallitus, 00091 PRH
Käyntiosoite: Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki
Puh. 029 509 5000

Rekisterinpitäjän edustaja

Pasi Horsmanheimo
pasi.horsmanheimo(at)prh.fi
Puh. 029 509 5021

Tietosuojavastaava

tietosuojavastaava(at)prh.fi
Puh. 050 413 6500

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Tilintarkastuslaki (1141/2015) 7 luku 5 - 7 §
Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Rekisterin sisältämät henkilötiedot ja rekisteröityjen ryhmät

Tilintarkastuslautakunnan kokouksiin osallistuneet lautakunnan jäsenet, varajäsenet ja pysyvät asiantuntijat kokouksittain ja henkilöittäin sekä heille maksettujen palkkioiden määrä

Tietolähteet

Tilintarkastuslautakunnan kokousten päätösmuistiot

Henkilötietojen luovuttaminen ulkopuolisille

Säännönmukaisia tietojen luovutuksia PRH:n ulkopuolelle ei ole.

Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETAn ulkopuolelle tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETAn ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille.

Henkilötietojen säilytysajat

Rekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysajat perustuvat arkistonmuodostussuunnitelmaan, jonka mukaan tiedot säilytetään pysyvästi.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin, eikä tietoihin kohdisteta automaattista päätöksentekoa.

Omien tietojen tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on merkitty tai että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröity voi pyytää omien tietojensa tarkastusta rekisterinpitäjältä. Lue ohjeet tietojen pyytämisestä.

Oikeus tietojen korjaamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä korjaa ilman aiheetonta viivytystä häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Lue ohjeet tietojen korjaamisesta.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Pääsääntö on, että rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä esimerkiksi tilanteessa, jossa rekisteröity kiistää tiedon paikkansapitävyyden. Poikkeuksen perusteena voi olla esimerkiksi tärkeä jäsenvaltion yleinen etu. Tästä uudesta oikeudesta säädetään tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetun toimistolle).

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 17.07.2023