Pk-yritysrahasto SME Fund 2022

Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä eli pk-yrityksillä on mahdollisuus saada taloudellista tukea aineettoman omaisuutensa suojaamiseen ja sen hallinnan kehittämiseen Ideas Powered for Business SME Fund -avustusohjelmasta. Tuen myöntää Euroopan unionin teollisoikeusvirasto EUIPO.

Mihin tukea myönnetään

Pk-yritys voi saada tukea

 • tavaramerkki- ja mallioikeushakemuksiin,
 • kansallisiin patenttihakemuksiin ja
 • IPR-esianalyysipalveluun (IP Scan).

Kuinka paljon tukea voi saada

EUIPO myöntää yrityksille kahdentyyppisiä arvoseteleitä (voucher).

 • Arvoseteli 1 (arvo 1500 euroa) on tarkoitettu tavaramerkki- ja mallioikeusmaksuihin sekä IP Scan -palveluun.
 • Arvoseteli 2 (arvo 750 euroa) on tarkoitettu kansallisten patenttihakemusten virastomaksuihin.

Yritys voi hakea molempia seteleitä vuoden 2022 aikana ja saada niitä yhden kumpaakin. Siten tukea voi saada yhteensä 2250€.

Kuinka suuri osuus maksuista korvataan

Tuen suuruus riippuu yrityksen tekemistä hakemuksista ja tilaamista palveluista. Maksuista korvattava osuus vaihtelee tuen kohteen mukaan seuraavasti:

 • 90 % korvaus IPR-esianalyysipalveluista (IP Scan)
 • 75 % korvaus kansallisten tavaramerkkien ja mallioikeuksien hakemusmaksuista (sisältäen myös mm. lisäluokkamaksut) kansallisissa virastoissa EU-alueella (esim. PRH Suomessa)
 • 75 % korvaus EU-tavaramerkkien ja -mallioikeuksien hakemusmaksuista, lisäluokkamaksuista sekä tutkinta-, rekisteröinti- ja julkaisemismaksuista sekä julkaisemisen lykkäämismaksuista Euroopan unionin teollisoikeuksien virastossa EUIPOssa
 • 50 % korvaus tavaramerkki- ja mallioikeushakemusten perusmaksuista ja nimeämismaksuista EU:n ulkopuolella
 • 50 % korvaus kansallisen patentin hakemiseen liittyvistä virastomaksuista (hakemus- ja julkaisumaksut) kansallisissa virastoissa EU-alueella (esim. PRH Suomessa)

Milloin ja kuka tukea voi hakea

Vuoden 2023 haku aukeaa maanantaina 23.1.2023.

Lue lisää EUIPOn sivuilta.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Tukihakemuksen voi tehdä EU:ssa toimiva pk-yritys tai sen puolesta toimiva valtuutettu edustaja. Tuki maksetaan kuitenkin aina suoraan pk-yritykselle.

Yritys voi hakea ja saada tukea riippumatta siitä, onko se saanut tukea SME Fundilta vuonna 2022.

Toimi näin:

 1. Tee tukihakemus EUIPOn sivuilla.
 2. Odota tukipäätöstä ja arvoseteliä EUIPOlta.
 3. Hae tavaramerkkiä, mallioikeutta ja/tai patenttia tai tilaa IP Scan -palvelu.
 4. Tee korvaushakemus EUIPOon.

Tärkeää: Odota EUIPOn myönteistä tukipäätöstä ja arvoseteliä (=maksusitoumusta) ennen hakemusten tekemistä tai IP Scan -palvelun tilaamista. Tukea ei voida myöntää jälkikäteen.

Lue tarkemmat ohjeet ja tee hakemus EUIPOn sivuilla.

IPR-esianalyysipalvelusta (IP Scan) voit lukea lisää verkkosivuiltamme.

Miten myönnetty arvoseteli käytetään

Arvosetelit ovat voimassa 4 kuukautta avustuksen myöntämishetkestä. Niiden voimassaoloaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa erillisestä pyynnöstä 2 kuukaudella.

Arvosetelien voimassaoloaikana yritys voi tehdä hakemuksia ja maksaa palveluja sekä hakea tämän jälkeen korvausta EUIPOsta. Korvauksen hakeminen aktivoi arvosetelin.

Kun arvoseteli on aktivoitu, alkaa sen käyttöaika. Arvosetelin käyttöaikana yritys voi tehdä lisää hakemuksia ja/tai teettää IP Scan -palvelun sekä hakea lisää korvauksia EUIPOsta.

Arvosetelin 1 käyttöaika aktivoinnin jälkeen on 6 kuukautta, arvosetelin 2 (patentit) 12 kuukautta. Tämän jälkeen yrityksellä on vielä yksi kuukausi aikaa hakea korvausta EUIPOsta.

Lisätietoja SME Fundista

SME Fund on osa Euroopan unionin teollisoikeusviraston EUIPOn Ideas Powered for Business ohjelmaa ja Euroopan komission teollis- ja tekijänoikeuksia koskevaa toimintasuunnitelmaa. Ohjelman toteuttamiseen osallistuvat myös EU:n kansalliset ja alueelliset teollis- ja tekijänoikeusvirastot.

Lue lisää Ideas Powered for Business -ohjelmasta.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 09.01.2023