Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Pöytäkirja 1/2021

Tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunta

Aika 15.4.2021, kello 09:30

Paikka Teams -kokous

Viveca Still, tekijänoikeusneuvos / Opetus- ja kulttuuriministeriö (puheenjohtaja)
Anna Vuopala, hallitusneuvos / Opetus- ja kulttuuriministeriö
Petra Sormunen, lakimies / Patentti- ja rekisterihallitus (sihteeri)
Vesa Härmälä, erityisasiantuntija / Patentti- ja rekisterihallitus
Anu Kähkönen, varapuheenjohtaja / Suomen journalistiliitto ry
Katri Soramäki, toiminnanjohtaja / Visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden järjestö Grafia ry
Olli Virtaperko, musiikintekijä / oikeudenhaltija
Kaarina Silvennoinen, toiminnanjohtaja / Suomen Elokuvaohjaajien liitto SELO ry
Jari Muikku, toiminnanjohtaja / Suomen musiikkikustantajat ry
Susanna Kantelinen, liittohallituksen jäsen / Sulasol ry
Elina Kuusikko, toiminnanjohtaja / Suomen Näyttelijäliitto ry
Aura Lehtonen, lakimies / Suomen Taiteilijaseura
Antti Härmänmaa, lakiasiainjohtaja / Teosto ry
Janne Lilleberg, talous- ja hallintopäällikkö / Audiovisual Producers Finland APFI ry
Jukka-Pekka Timonen, varatoimitusjohtaja / Kopiosto ry
Tommi Nilsson, toiminnanjohtaja / Kuvasto ry
Anne Salomaa, toiminnanjohtaja / Sanasto ry
Tuomas Talonpoika, johtaja / Gramex ry
Lauri Koskentausta, asiantuntija / Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Riikka Tähtivuori, lakiasiainjohtaja / Medialiitto
Minna Aalto-Setälä, lakimies / Keskuskauppakamari
Kai Massa, lakimies / Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry
Taina Roth, toimitusjohtaja / Digiloi Oy
Asko Metsola, lakimies / Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry
Timo Hynynen, lakimies / Metropolia Ammattikorkeakoulu
Maria Rehbinder, tekijänoikeusasiamies / Aalto-yliopisto
Mikko Tähkänen, lakimies / Kirkkohallitus
Pekka Heikkinen, lakimies / Kansalliskirjasto
Mikko Kuutti, apulaisjohtaja / Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI
Jarno Sukanen, tutkimuspäällikkö / Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Miira Kuhlberg, erityisasiantuntija / Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Katri Olmo, lakiasiainjohtaja / Yleisradio
Olli Korhonen, lakimies / Opetushallitus

1. Kokouksen avaus sekä asialistan hyväksyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 09:30 ja esitteli asialistan. Hyväksyttiin asialista.

2. Jäsenien esittäytyminen

Jäsenet esittäytyivät.

3. Näkökulmia tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnan rooliin

Puheenjohtaja esitteli tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista annetun lain (jäljempänä yhteishallinnointilaki, 1494/2016) pääpiirteissään sekä edellisen neuvottelukunnan (2018-2020) työtä.

Keskusteltiin neuvottelukunnan roolista ja yhteishallinnointilain toimivuudesta. Keskusteluissa nousi toive kuulla siitä, miten eri alat näkevät tekijänoikeuskentän ja markkinoiden muuttumisen tulevaisuudessa.

4. Neuvottelukunnan kokouksia koskevat käytännöt sekä seuraavien kokousten ajankohdat

Päätettiin, että kokouksiin voi osallistua sekä varsinainen jäsen että varajäsen. Äänestystilanteessa varsinaisen jäsenen ja varajäsenen ollessa paikalla vain varsinainen jäsen osallistuu äänestykseen.

Päätettiin, että kokouskutsu ja asialista lähetetään kaksi viikkoa ennen kokousta ja aineisto viikkoa ennen kokousta. Asialistan kokoamista varten puheenjohtajistolle ja sihteerille voi lähettää ehdotuksia aiheista asialistalle.

Kokouksien asialistalla otetaan vakiokohdaksi ajankohtaiset asiat, jolloin jäsenet valmistautuvat kertomaan neuvottelukunnan piiriin kuuluvista asioista.

Päätettiin seuraavien kokouksien ajankohdat:

- to 27.5.2021 klo 9:30 – 11:30

- ke 8.9.2021 klo 9:30 – 11:30

5. Muut ajankohtaiset asiat

Käytiin läpi yhteishallinnointiorganisaatioiden ajankohtaisia asioita ja muita ajankohtaisia asioita yhteishallinnoinnin/lisensiointimarkkinoiden rintamalla. Keskusteluissa nousi esiin maaliskuussa pidetty komission expert group –tapaaminen, kommentoitavana ollut WIPOn Good Practice Toolkit for CMOs, Cuporen selvitys yhteishallinnoinnin toimivuudesta, PRH:n julkaisema vuosiraportti sekä valmisteilla oleva ohje koskien avoimuusraportteja, DSM –direktiivinen eteneminen ja koronan vaikutukset yhteishallinnointiorganisaatioiden toiminnassa.

6. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:32

JAKELU Tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnan jäsenet ja varajäsenet

Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivut

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 15.06.2021