Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Pöytäkirja 2/2019

Tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunta

Aika 2.5.2019, kello 09:00
Paikka Patentti- ja rekisterihallitus, Sörnäisten rantatie 13 B, kokoustila Kallio/Sörnäinen

Viveca Still, tekijänoikeusneuvos / Opetus- ja kulttuuriministeriö (puheenjohtaja)
Petra Sormunen, lakimies / Patentti- ja rekisterihallitus (sihteeri)
Ville Ruokamo, lakimies / Patentti- ja rekisterihallitus
Jarno Sukanen, tutkimuspäällikkö / Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Stiina Löytömäki, erityisasiantuntija / Työ- ja elinkeinoministeriö
Martti Kivistö, johtaja / Teosto ry
Jari Muikku, toiminnanjohtaja / Musiikkikustantajat ry
Jukka-Pekka Timonen, varatoimitusjohtaja / Kopiosto ry
Elina Kuusikko, toiminnanjohtaja / Suomen näyttelijäliitto ry
Anne Salomaa, toiminnanjohtaja / Sanasto ry
Tommi Nilsson, toiminnanjohtaja / Kuvasto ry
Sanna Lahovaara, lisensointi- ja kehityspäällikkö / APFI ry
Kaija Kärkinen, musiikin tekijä, näyttelijä
Tuomas Talonpoika, johtaja / Gramex ry
Kai Massa, lakimies / Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
Taina Roth, edunvalvontapäällikkö / RadioMedia
Asko Metsola, lakimies / FiCom ry

1. Kokouksen avaus sekä asialistan ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9:08 ja esitteli asialistan. Hyväksyttiin asialista ja edellisen kokouksen pöytäkirja sillä täsmennyksellä, että kohdissa 2. ja 3. "PRH" sijaan tulee "neuvottelukunnan sihteeri".

2. Yhteishallinnointiorganisaatioiden avoimuusraportit

Käytiin läpi asialistan esitys suosituksiksi sekä neuvottelukunnan toimivalta antaa suosituksia. Yhteishallinnointiorganisaatiot esittivät näkemyksiään avoimuusraportin laatimisen haasteista, etenkin avoimuusraportin suhteesta tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sekä peräänkuuluttivat tarkempaa ymmärrystä siitä, mitkä ovat avoimuusraporttien tavoitteet ja kohderyhmä.

Päätettiin jatkaa keskustelua avoimuusraportteihin liittyvistä ongelmakohdista ja mahdollisesta suosituksesta seuraavassa kokouksessa.

Päätettiin, että seuraavassa kokouksessa Teosto ry ja Sanasto ry esittelevät avoimuusraportit suhteessa tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen ja esittelevät avoimuusraporttien laadintaan liittyvät haasteet heidän näkökulmastaan.

3. Keskustelua työohjelmasta

Mind map-kartan laatiminen järjestöjen hallinnoimista oikeuksista on edelleen työohjelmassa. Keskusteltiin siitä mistä näkökulmasta kartta olisi tarkoituksenmukaista laatia ja päätettiin pysyä aiemmassa suunnitelmassa eli organisaation valtakirjoihin kirjattujen oikeuksien näkökulmasta, eikä niinkään käyttökohtaisen lisensioinnin näkökulmasta.

Työohjelmaan esitettiin keskustelua käyttäjien yhteishallinnointilain mukaisesta raportointivelvollisuudesta.

4. Muut mahdolliset asiat

Tuotiin esille toukokuun lopussa Brysselissä järjestettävä Expert Group tapaaminen liittyen direktiiviin 2014/26/EU sekä että PRH järjestää kesäkuun alussa valvontaviranomaisten tapaamisen.

Puheenjohtaja toi esiin, että Brysselin tapaamista varten tulisi olla olemassa tieto yhteishallinnointiorganisaatioiden keskinäisistä vastavuoroisuussopimuksista ETA-alueella. Päätettiin, että yhteishallinnointiorganisaatiot toimittavat puheenjohtajalle ja sihteerille edellä mainitut tiedot 22.5. mennessä.

5. Seuraavat kokoukset

Kevään kokousaikataulut on sovittu 26.9.2018 pidetyssä kokouksessa, eikä siihen tehty muutoksia. Hyväksytyn kokousaikataulun mukaisesti seuraava kokous pidetään torstaina 13.6.2019, klo 09:00 – 12:00. Kokoukseen kutsutaan kuultavaksi avoimuusraporttinsa esittelevien yhteishallinnointiorganisaatioiden asiantuntijat.

6. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:29

JAKELU Tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnan jäsenet ja varajäsenet
Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivut

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 10.07.2019