Pöytäkirja 3/2018

Tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunta

Aika 26.9.2018, kello 09:00

Paikka Patentti- ja rekisterihallitus, Sörnäisten rantatie 13 B, kokoustila Jätkäsaari

Läsnä

Viveca Still, tekijänoikeusneuvos / Opetus- ja kulttuuriministeriö (puheenjohtaja)
Petra Sormunen, lakimies / Patentti- ja rekisterihallitus (sihteeri)
Ville Ruokamo, lakimies / Patentti- ja rekisterihallitus
Jarno Sukanen, tutkimuspäällikkö / Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Nina Santaharju, hallitussihteeri / Työ- ja elinkeinoministeriö)
Martti Kivistö, johtaja / Teosto ry
Jukka-Pekka Timonen, varatoimitusjohtaja / Kopiosto ry
Elina Kuusikko, toiminnanjohtaja / Suomen näyttelijäliitto ry
Tommi Nilsson, toiminnanjohtaja / Kuvasto ry
Kaija Kärkinen, musiikintekijä, näyttelijä
Katri Olmo, johtava lakimies / Yleisradio Oy
Kai Massa, lakimies / Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
Taina Roth, lakimies / RadioMedia
Maria Rehbinder, lakimies / Aalto-yliopisto
Tuula Hämäläinen, lakimies / Kansallisgalleria
Pentti Nieminen, tilityspäällikkö / Sanasto ry
Nathalie Lefever / Cupore

1. Kokouksen avaus sekä asialistan ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 09:07 ja esitteli asialistan. Hyväksyttiin asialista. Päätettiin käsitellä 3. kohta ennen 2. kohtaa.

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

2. Yhteishallinnointiorganisaatioiden asiakassopimukset ja oikeudenhaltijan itsenäinen oikeus myöntää lisenssi ei-kaupalliseen käyttöön

Jatkettiin viime kokouksessa aloitettua asiakassopimuksien ja ei-kaupallisen käytön käsittelyä. Sanasto ry:n, Kuvasto ry:n ja Filmex ry:n edustajat pitivät esitykset asiakassopimuksistaan. Keskusteltiin asiakassopimuksista. Päätettiin jatkaa keskustelua asiakassopimuksista tammikuun kokouksessa.

3. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore: Assessing Governance in the Context of Copyright Systems – Second Edition ja WIPO:n yhteishallinnointiorganisaatioiden hyviä käytäntöjä koskeva työkalupakki (WIPO Good Practice Toolkit for Collective Management Organizations).

Cuporen edustaja Nathalie Lefever esitteli Cuporen julkaisun Assessing Governance in the Context of Copyright Systems (suom. Tekijänoikeusjärjestelmän arviointi hyvän hallintotavan periaatteiden näkökulmasta) toisen, uudistetun laitoksen, joka oli lähetetty neuvottelukunnan jäsenille etukäteen sähköisesti. Julkaisussa 1) käsitellään hyvän hallintotavan määritelmää tekijänoikeusjärjestelmän kontekstissa, 2) kuvataan tekijänoikeusjärjestelmän arviointiin soveltuvia hyvän hallintotavan periaatteita, ja 3) esitetään lista kysymyksiä tekijänoikeusjärjestelmän hallinnon arviointia varten julkisissa instituutioissa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointiorganisaatioissa.

Keskusteltiin siitä, miten yhteishallinnointiorganisaatiot voisivat osallistua hyvien hallintotapojen edistämiseen liittyvän metodologian kehittämiseen ja parantamiseen.

Nathalie Lefever esitteli WIPO:n yhteishallinnointiorganisaatioiden hyviä käytäntöjä koskevaa työkalupakkia (WIPO Good Practice Toolkit for Collective Management Organizations), joka oli myös lähetetty neuvottelukunnan jäsenille etukäteen sähköisesti. Työkalupakin uusin versio on julkaistu 29.6.2018 ja sen kehittäminen on vielä kesken. Työkalupakki ei ole sitova vaan se on luotu direktiiviä (2014/26/EU) laajemmaksi ja siinä on kerätty yhteen esimerkkejä lainsäädännöstä sekä käytännön suosituksia helpottamaan direktiivin kansallista implementointia.

4. Keskustelua työohjelmasta

Päätettiin, että yhteishallinnointiorganisaatiot esittelevät avoimuusraporttinsa seuraavassa kokouksessa keskiviikkona 28.11.2018. Päätettiin, että jatkossa kokouksiin osallistuu vain joko varsinainen tai varajäsen. Seuraavaan kokoukseen saa kuitenkin osallistua tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukuntaan kuuluva yhteishallinnointiorganisaation edustaja ja edustajan lisäksi yksi yhteishallinnointiorganisaation asiantuntija kertomaan avoimuusraportista.

Päätettiin jatkaa keskustelua myös asiakassopimuksiin liittyvästä oikeudenhaltijoiden itsemääräämisoikeudesta 23.1.2019 pidettävässä kokouksessa ja Katri Olmo lupautui pitämään aiheesta alustuksen. Alustuksen lisäksi kokoukseen olisi hyvä saada tekijän kommenttipuheenvuoro.

5. Seuraavat kokoukset

Sovittiin alustavasti seuraavat kokousajankohdat:

ke 28.11.2018 klo 9:00-12:00

ke 23.1.2019 klo 9:00-12:00

ti 5.3.2019 klo 13:00-16:00

pe 3.5.2019 klo 09:00-12:00

to 13.6.2019 klo 09:00-12:00

Kokouksiin osallistuu vain joko varsinainen tai varajäsen, minkä lisäksi kutsutut asiantuntijat ovat tervetulleita.

6. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:49


JAKELU

Tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnan jäsenet ja varajäsenet

Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivut

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 08.01.2019