Pöytäkirja 2/2018

Tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunta

Aika 8.5.2018, kello 15:00

Paikka Patentti- ja rekisterihallitus, Sörnäisten rantatie 13 B, kokoustila Kallio

Läsnä

Viveca Still, Tekijänoikeusneuvos / Opetus- ja kulttuuriministeriö (puheenjohtaja)
Asko Metsola, Lakimies / Patentti- ja rekisterihallitus (sihteeri)
Ville Ruokamo, Lakimies / Patentti ja rekisterihallitus
Milla Määttä, Tutkija / Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Martti Kivistö, Johtaja / Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry
Jukka-Pekka Timonen, Varatoimitusjohtaja / Kopiosto ry
Elina Kuusikko, Toiminnanjohtaja / Suomen näyttelijäliitto ry
Anne Salomaa, Toiminnanjohtaja / Sanasto ry
Tommi Nilsson, Toiminnanjohtaja / Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry
Jukka Helle, Toimitusjohtaja / Solar Films Inc. Oy
Kaija Kärkinen, Musiikin tekijä, näyttelijä
Tuomas Talonpoika, Johtaja / Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys Gramex ry
Minna Aalto-Setälä, Lakimies / Keskuskauppakamari
Taina Roth, Edunvalvontapäällikkö / RadioMedia
Maria Rehbinder, Lakimies / Aalto-yliopisto
Tuula Hämäläinen, Lakimies / Kansallisgalleria

1. Kokouksen avaus sekä asialistan ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15:03 ja esitteli asialistan. Hyväksyttiin asialista, sillä muutoksella, että lisättiin ensimmäiseen kohtaan edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

2. Oikeudenhaltijoiden itsenäinen oikeus myöntää lisenssi ei-kaupalliseen käyttöön

Still alusti keskustelua pitämällä esityksen ei-kaupallista käytöstä yhteishallinnointilain esitöiden valossa.

Sovittiin, että esitykset lähetetään neuvottelukunnan jäsenille ja varajäsenille tiedoksi. Sovittiin, että esitysten julkaisemisesta päätetään myöhemmin erikseen.

3. Yhteishallinnointiorganisaatioiden asiakassopimukset

Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys Gramex ry:n, Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry:n, Audiovisual Producers Finland – APFI ry:n (entinen Tuotos ry) sekä Kopiosto ry:n edustajat pitivät esitykset asiakas-sopimuksistaan. Keskusteltiin ei-kaupallisen käytön käsitteestä.

Päätettiin siirtää Sanasto ry:n, Kuvasto ry:n sekä Filmex ry:n asiakassopimusten esittely seuraavaan kokoukseen.

4. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore: Assessing Governance in the Context of Copyright Systems – Second Edition

Cuporen edustaja Nathalie Lefever esitteli Cuporen julkaisun Assessing Governance in the Context of Copyright Systems (suom. Tekijänoikeusjärjestelmän arviointi hyvän hallintotavan periaatteiden näkökulmasta) toisen, uudistetun laitoksen, joka oli lähetetty neuvottelukunnan jäsenille myös etukäteen sähköisesti. Julkaisussa 1) käsitellään hyvän hallintotavan määritelmää tekijänoikeusjärjestelmän kontekstissa, 2) kuvataan tekijänoikeusjärjestelmän arviointiin soveltuvia hyvän hallintotavan periaatteita, ja 3) esitetään lista kysymyksiä tekijänoikeusjärjestelmän hallinnon arviointia varten julkisissa instituutioissa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointiorganisaatioissa.

Päätettiin, että jatketaan Cuporen julkaisun käsittelyä myöhemmin samassa kokouksessa, jossa käsitellään WIPO:n yhteishallinnointiorganisaatioiden hyviä käytäntöjä koskevaa työkalupakkia (WIPO Good Practice Toolkit for Collective Management Organizations).

5. CRM-direktiivin asiantuntijaryhmän kokous 9.3.2018

Metsola kertoi olleensa Stillin kanssa Euroopan komission Brysselissä 9.3.2018 järjestämässä CRM-direktiivin asiantuntijaryhmän kokouksessa ja esitteli koonnin kokouksessa käsitellyistä asioista.

6. Muut mahdolliset asiat

Kokouksessa ei ilmennyt muita mahdollisia asioita.

7. Seuraavat kokoukset

Seuraava kokous päätettiin pidettäväksi ke 26.9.2018 klo 9:00-12:00. Kokouksessa jatketaan keskustelua yhteishallinnointiorganisaatioiden asiakassopimuksista ja ei-kaupallisesta käytöstä sekä käsitellään yhteishallinnointiorganisaatioiden avoimuus-raportteja.

Päätettiin, että seuraavaan kokoukseen osallistuu vain joko varsinainen tai varajäsen, minkä lisäksi kaikista yhteishallinnointiorganisaatioista kutsutaan edustaja.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:11.


JAKELU

Tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnan jäsenet ja varajäsenet

Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivut

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 29.10.2018