Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Yhtenäispatentti

Yhtenäispatentti (Unitary Patent, UP) tarjoaa vaihtoehdon perinteisen eurooppapatentin rinnalle keksintöjen suojaamiseen Euroopassa. Patentinhaltija voi halutessaan saattaa patentin kerralla voimaan kaikissa yhtenäispatenttijärjestelmässä mukana olevissa maissa. Yhtenäispatentteja koskevat riidat käsitellään yhdistetyssä patenttituomioistuimessa, mikä mahdollistaa patenttiriitojen ratkaisun koko Eurooppaa koskevin oikeusvaikutuksin.

Vaikutukseltaan yhtenäinen eurooppapatentti eli yhtenäispatentti

Perinteinen eurooppapatentti on myöntämisensä jälkeen saatettava yksitellen voimaan halutuissa Euroopan patenttisopimuksen (EPC) allekirjoittaneissa valtioissa. Yhtenäispatentti sen sijaan tulee myöntämisensä jälkeen kerralla voimaan kaikissa uudessa patenttijärjestelmässä mukana olevissa valtioissa. Yhtenäispatentti on siten alueellinen, valtioiden rajat ylittävä vaihtoehto perinteisille eurooppapatenteille ja kansallisille patenteille. Yhtenäispatentilla on mahdollista saada maantieteellisesti laaja ja yhtenäinen suoja keksinnölle.

Yhtenäispatenttijärjestelmässä on 1.6.2023 alkaen mukana 17 EU-jäsenmaata: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Latvia, Liettua, Luxemburg, Italia, Itävalta, Malta, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Slovenia, Tanska ja Viro. Lisää EU-jäsenmaita odotetaan liittyvän mukaan myöhemmin.

Euroopan patenttivirasto EPO myöntää sekä perinteiset eurooppapatentit että yhtenäispatentit. Patentin hakeminen EPO:sta ei muutu. Eurooppapatentin myöntämisen jälkeen patentinhakija voi pyytää sen rekisteröimistä yhtenäispatenttina.

Lue lisää yhtenäispatentista EPO:n sivuilta.Avautuu uuteen välilehteen

EPOn yhtenäispatenttia koskevia päätöksiä ja tiedonantoja.Avautuu uuteen välilehteen

EPOn sivuilta löydät myös yhtenäispatenttia käsittelevän oppaan.Avautuu uuteen välilehteen

Yhtenäispatentin rinnalla säilytetään myös perinteinen eurooppapatenttijärjestelmä, joten patentinhakijalla on mahdollisuus rajata patenttisuoja haluamiinsa kohdemaihin silloin, kun se on hänelle sopivin ja kustannustehokkain ratkaisu. Lue lisää eurooppapatenteista.

Yhdistetty patenttituomioistuin ja opt-out-mahdollisuus

Yhtenäispatentteja ja nykyisin kansallisissa tuomioistuimissa käsiteltäviä perinteisiä eurooppapatentteja koskevat riidat käsitellään tulevaisuudessa yhdistetyssä patenttituomioistuimessa (Unified Patent Court, UPC). Tällöin patenttiriita ratkaistaan yhdellä kertaa kaikkien UPC:ssa mukana olevien maiden osalta.

Eurooppapatentin haltijalla on kuitenkin mahdollisuus jättää patenttinsa UPC-käsittelyn ulkopuolelle, jolloin sitä koskevat mahdolliset riidat käsitellään kunkin maan omassa tuomioistuimessa kuten nykyisinkin. Tämä niin sanottu opt-out-mahdollisuus edellyttää UPC:lle tehtävää ilmoitusta, jonka voi tehdä kolme kuukautta ennen järjestelmä voimaantuloa tai milloin vain sen käynnistymisen jälkeen seitsemän vuoden siirtymävaiheen aikana. Ilmoitusta ei kuitenkaan voi tehdä, jos patenttia vastaan on ehditty nostaa kanne UPC:ssa. Lue lisää opt-outin tekemisestä yhdistetyn patenttituomioistuimen verkkosivuilta englanniksi.Avautuu uuteen välilehteen

Yhdistetyn patenttituomioistuimen keskusjaoston toiminnot on jaettu Pariisiin ja Müncheniin. Iso-Britannian EU-eron takia Lontooseen suunnitellun keskusjaoston sijaintipaikka täytyy siirtää. Lisäksi sopimusvaltiot ovat perustaneet yhdessä paikallisjaostoja tai aluejaostoja. Muutoksenhakutuomioistuin sijaitsee Luxemburgissa.

Suomeen perustetaan oma paikallisjaosto. Tällöin yhtenäispatentteja koskevia patenttiriitoja voidaan ratkoa myös Suomessa. Lue lisää yhdistetystä patenttituomioistuimesta UPC:n verkkosivuilta. Avautuu uuteen välilehteen

Vaikutukset yritysten toimintaympäristöön Suomessa

Suomessa on tällä hetkellä voimassa vähän yli 50 000 eurooppapatenttia ja kansallista patenttia. Yhtenäispatenttijärjestelmän myötä Suomea koskevien patenttien määrä tulee vuosien kuluessa kasvamaan. Koska patentti antaa yksinoikeuden sen ammattimaiseen hyödyntämiseen, niiden määrän kasvu voi rajoittaa yritysten toiminnanvapautta Suomessa. Samalla mahdollisuus patentin loukkaukseen kasvaa, mikä pitää huomioida toiminnassa entistä tarkemmin.

Yritysten onkin hyvä seurata kilpailijoiden patentointia, vaikka ne eivät itse aktiivisesti suojaisi keksintöjään patentoimalla. Euroopan patenttivirasto ylläpitää myönnetyistä yhtenäispatenteista rekisteriä, josta niitä voi kuka tahansa vapaasti etsiä. Siirry European Patent Register -palveluunAvautuu uuteen välilehteen.

Lisätietoja

Elinkeinoelämän ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteishankkeessa (2014) on selvitetty yhtenäispatenttijärjestelmän vaikutuksia suomalaisyrityksille. Selvityksessä on kuvattu myös patenttijärjestelmän uudistuksen pääpiirteet. Lue koko selvitys EK:n sivulta.Avautuu uuteen välilehteen

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 03.10.2023