Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Kansainvälisistä patenttihakemuksista (PCT) maksettavat maksut

Nämä maksut koskevat kansainvälisen vaiheen PCT-hakemuksia (PCT vaiheet I ja II). Jatkettaessa kansainvälistä PCT-hakemusta Suomessa sovelletaan kansallisen hakemuksen maksuja.

PRH:n tilinumerot.

PCT-maksutaulukot WIPOn sivuilla.Avautuu uuteen välilehteen
PCT-säännöt WIPOn sivuilla.Avautuu uuteen välilehteen

Voimassa 1.4.2024 alkaen.

Nämä maksut ovat viranomaismaksuja, eikä niistä mene arvonlisäveroa.

PCT I-vaihe (filing and search; hakemuksen tekeminen ja uutuustutkimuspyyntö)

PCT I -vaiheen maksut maksetaan vastaanottavan viranomaisen eli PRH:n tilille lukuun ottamatta täydentävän uutuustutkimuksen (SIS) maksua, joka maksetaan WIPOlle. PCT-hakemusta tehtäessä on maksettava ainakin lähettämismaksu, kansainvälinen hakemusmaksu ja uutuustutkimusmaksu.

Palvelu Hinta (€)
Lähettämismaksu
(PRH lähettää alkuperäisen hakemuksen WIPOlle ja kopion hakemuksesta tutkivalle viranomaiselle)
135,00
Kansainvälinen hakemusmaksu
1381,00
- lisämaksu jokaiselta yli 30 menevältä sivulta
16,00
Alennukset kansainvälisestä hakemusmaksusta
a) kun hakemus tehdään sähköisessä muodossa siten, että selityksen, vaatimusten ja tiivistelmän teksti on XML-muodossa (Ohjelma ePCT tai EPOn Online Filing)
-311,00
b) kun hakemus tehdään sähköisessä muodossa siten, että selityksen, vaatimusten ja tiivistelmän teksti on PDF-muodossa (Ohjelma ePCT tai EPOn Online Filing)
-208,00
Uutuustutkimusmaksu (search fee; PCT-sääntö 16.1(a))
(Suomalainen hakija voi valita tutkivaksi viranomaiseksi joko PRH:n, Ruotsin patenttiviraston tai Euroopan patenttiviraston)
1845,00
Palautus uutuustutkimusmaksusta PCT-sääntöjen 16.3 ja 41.1 mukaan
(Jos kansainväliselle hakemukselle pyydetään etuoikeutta hakemuksesta, jolle PRH, jokin pohjoismainen patenttiviranomainen tai Euroopan patenttivirasto on aiemmin tehnyt kansallisen tai kansainvälisen uutuustutkimuksen tai täydentävän kansainvälisen uutuustutkimuksen tai kansainvälisen uutuustutkimuksen kaltaisen tutkimuksen (ITS) ja PRH:lle on hyötyä tästä aiemmin suoritetusta tutkimuksesta, se palauttaa hakijalle 300 euroa kansainvälisestä uutuustutkimusmaksusta)
300,00

Etuoikeustodistukset

Palvelu Hinta (€)
Maksu patentin etuoikeustodistuksesta 70,00
Maksu hyödyllisyysmallin etuoikeustodistuksesta 50,00
Etuoikeustodistuksen lähettäminen WIPOon patenttiasetuksen 47 §:n mukaan 15,00 /kpl

PCT I-vaiheeseen liittyviä muita maksuja

Palvelu Hinta (€)
Lisämaksu uutuustutkimuksesta PCT-säännön 40.2(a) mukaan
(Kun hakija pyytää tutkimaan myös keksinnön, joka on epäyhtenäinen ensimmäisessä vaatimuksessa esitettyyn keksintöön nähden)
1845,00
Maksu täydentävästä uutuustutkimuksesta (SIS) PCT-säännön 45bis.3 mukaan (maksetaan WIPOlle Sveitsin frangeina) 1845,00
Ratkaisumaksu etuoikeuden palauttamisesta PCT-säännön 26bis.3 tai 49ter.2d mukaan 500,00
Maksun viivästysmaksu PCT-säännön 16bis. 2 mukaan
(Viivästysmaksu on 50 % maksukehotuksessa eriteltyjen erääntyneiden maksujen summasta, kuitenkin vähintään lähettämismaksun suuruinen, mutta korkeintaan 50 % kansainvälisestä hakemusmaksusta, ottamatta huomioon maksuja, jotka peritään jokaiselta kansainvälisen hakemuksen 30 lehteä ylittävältä lehdeltä)
135,00-690,50
Käännöksen myöhästymismaksu PCT-säännön 12.3(e) tai 12.4(e) mukaan (Myöhästymismaksu on suuruudeltaan 25 % kansainvälisestä hakemusmaksusta, ottamatta huomioon maksuja, jotka peritään jokaiselta kansainvälisen hakemuksen 30 lehteä ylittävältä lehdeltä) 345,25
Sekvenssiluettelon myöhästymismaksu PCT-säännön 13ter.1(c) tai 13ter.2 mukaan 200,00
Kopiot PCT-säännön 94.1ter tai 94.2 mukaan 0,60 /sivu

PCT II -vaihe (preliminary examination; patentoitavuuden esitutkimus)

PCT II-vaiheen maksut maksetaan tutkivan patenttiviraston tilille (PRH, Ruotsin patenttivirasto tai Euroopan patenttivirasto) valitun viraston hinnaston mukaisesti. Patentti- ja rekisterihallituksen osalta maksut ovat seuraavat. Patentoitavuuden esitutkimuspyynnön yhteydessä on maksettava ainakin käsittelymaksu ja patentoitavuuden esitutkimusmaksu.

Palvelu Hinta (€)
Käsittelymaksu
208,00
Patentoitavuuden esitutkimusmaksu 650,00

Muita PCT II-vaiheeseen liittyviä maksuja

Palvelu Hinta (€)
Lisämaksu patentoitavuuden esitutkimuksesta PCT-säännön 68.3(a) mukaan
(Kun hakija pyytää tutkimaan myös keksinnön, joka on epäyhtenäinen ensimmäisessä vaatimuksessa esitettyyn keksintöön nähden)
650,00
Maksun viivästysmaksu PCT-säännön 58bis.2 mukaan
(Viivästysmaksu on 50 % maksukehotuksessa eriteltyjen erääntyneiden maksujen summasta, kuitenkin vähintään käsittelymaksun suuruinen, mutta korkeintaan kaksi kertaa käsittelymaksun suuruinen määrä.)
208,00-416,00
Sekvenssiluettelon myöhästymismaksu PCT-säännön 13ter.2 mukaan 200,00
Kopiot PCT-säännön 94.2 mukaan 0,60 /sivu
Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 01.04.2024