Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Väite

Rekisteröidyt mallit julkaistaan heti rekisteröinnin jälkeen Mallioikeuslehdessä. Julkaisun jälkeen ne, joiden mielestä mallia ei olisi pitänyt hyväksyä mallirekisteriin, voivat tehdä väitteen mallia vastaan.

PRH antaa väitteen tiedoksi mallioikeuden haltijalle, jolla on mahdollisuus antaa lausumansa väitteen johdosta. Tutustu tarkemmin väitemenettelyyn.

Väiteaika

Väite on tehtävä kirjallisesti PRH:lle kahden kuukauden kuluessa rekisteröinnin julkaisupäivästä.

Jos viimeinen väitteentekopäivä osuu viikonloppuun tai arkipyhään, siirtyy viimeinen väitteentekopäivä seuraavaan arkipäivään. Jos vastaavaa päivää ei ole siinä kuussa, jona väiteaika päättyisi, pidetään sen kuukauden viimeistä päivää väiteajan loppupäivänä.

Esimerkiksi malli on kuulutettu 31.12., jolloin väiteaika päättyy 28.2. tai karkausvuonna 29.2.

Väiteaikaan ei voi saada pidennystä.

Väitteen sisältö ja perustelut

Väite on kirjallinen vapaamuotoinen selostus. Siinä täytyy kertoa, mitä rekisteröintiä vastaan väite on (rekisterinumero) ja ilmoittaa väitteentekijän nimi ja osoite. Väitteessä on yksilöitävä, mitä väitteen kohteena olevan rekisteröinnin malleja se koskee.

Väitteessä on ilmoitettava kaikki seikat, joihin väite perustuu, kuten missä, milloin ja miten väitteessä esitetyt mallit ovat tulleet tunnetuiksi.

Väitettä voi täydentää vielä väiteajan jälkeen esimerkiksi lisänäytöllä tai -perusteluilla, jotka tukevat väiteperusteita, mutta uusia perusteita väiteajan päättymisen jälkeen ei voi enää esittää.

Väitteen kieli

Väite tehdään joko suomeksi tai ruotsiksi.

Väitteen ja lausumien lähettäminen PRH:een

Jos väite tai sen johdosta tehty lausuma sisältää erittäin laajan liitemateriaalin, se täytyy toimittaa kahtena kappaleena postitse.

Jos väite tai lausuma on sen kokoinen, että sen pystyy lähettämään sähköpostin liitetiedostona, väitteen tai lausuman voi toimittaa yhtenä liitetiedostona. Sähköpostitse toimitetusta väitteestä tai lausumasta ei tarvitse toimittaa alkuperäisversiota postitse.

Väitteen tai lausuman voi lähettää PRH:lle postitse tai sähköpostitse tai tuoda asiakaspalveluumme paikan päälle. Siirry yhteystietoihin.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 16.08.2022