Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Hakemuksen käsittely PRH:ssa

Mallin rekisteröintihakemuksen käsittely PRH:ssa kestää keskimäärin noin kolme viikkoa (tilanne kesäkuussa 2024). Käsittelyaika pitenee jonkin verran, jos hakija pyytää lykkäämään hakemuksen julkaisemista. Lue lisää hakemuksen salassapidosta.

On hyvä muistaa, että malli saa ehdollista suojaa jo rekisteröinnin hakupäivästä. Tämä tarkoittaa sitä, että jos laitat hakemuksesi tänään vireille, hakemuksesi saa etusijan sellaiseen hakemukseen nähden, joka jätetään huomenna.

Hakemuksen käsittelyvaiheet

Ha­ki­ja

Kun malli on rekisteröity, saat PRH:lta rekisteröintitodistuksen.

Kun PRH on löytänyt jonkin esteen rekisteröinnille, saat kirjattuna kirjeenä välipäätöksen.

Vastaa PRH:lle määräajassa, joka alkaa välipäätöksen antamispäivästä. Lue ohjeet, kuinka vastaat välipäätökseen.

Jos et ole vastannut välipäätökseen annetussa määräajassa, ja PRH on jättänyt hakemuksen sillensä, voit pyytää uudelleenkäsittelyä.

Kun PRH on käsitellyn hakemuksen uudelleen, ja sinä olet saanut välipäätöksen, johon vastaat, niin PRH tutkii hakemuksen.

Jos et vastaa välipäätökseen PRH:lle, niin PRH jättää hakemuksen käsittelemättä, eikä hakemuksessa olleita malleja rekisteröidä.

Jos PRH on hylännyt hakemuksen osittain tai kokonaan tai jättänyt hakemuksen sillensä, voit valittaa päätöksestä. Lue lisää valituksesta.

PRH

PRH tutkii rekisteröintihakemuksesta ensin muodolliset seikat, kuten luokituksen, kuvien asianmukaisuuden ja muut hakemuksessa ilmoitetut tiedot. Tämän lisäksi PRH tutkii mallin rekisteröintikelpoisuuden.

Kun mallille ei ole rekisteröintiesteitä, PRH rekisteröi mallin ja kuuluttaa Mallioikeuslehdessä.

Mallioikeuslehden ilmestymispäivästä alkaa kahden kuukauden pituinen väiteaika, jonka aikana kuka tahansa voi tehdä väitteen rekisteröityä mallia vastaan.Lue lisää väitteestä.

Jos mallille on jokin rekisteröintieste, PRH lähettää hakijalle välipäätöksen.

Kun hakija vastaa välipäätökseen määräajassa ja rekisteröintiesteet voitetaan, PRH rekisteröi mallin ja kuuluttaa Mallioikeuslehdessä.

Mallioikeuslehden ilmestymispäivästä alkaa kahden kuukauden pituinen väiteaika, jonka aikana kuka tahansa voi tehdä väitteen rekisteröityä mallia vastaan. Lue lisää väitteestä.

Jos rekisteröintiesteitä ei voiteta, PRH hylkää hakemuksen osittain tai kokonaan.

Jos hakija ei vastaa PRH:n välipäätökseen annetussa määräajassa, hakemus jätetään sillensä.

PRH ottaa sillensä jätetyn hakemuksen uudelleen käsittelyyn hakijan pyynnöstä ja lähettää hakijalle välipäätöksen.

Kun hakija vastaa välipäätökseen määräajassa ja rekisteröintiesteet voitetaan, PRH rekisteröi mallin.

Jos rekisteröintiesteitä ei voiteta, PRH hylkää hakemuksen osittain tai kokonaan.

Jos hakija ei vastaa PRH:n välipäätökseen annetussa määräajassa, PRH jättää hakemuksen käsittelemättä, eikä hakemuksessa olleita malleja rekisteröidä.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 12.06.2024