Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Edunsaajailmoitus

Useimpien yritysten täytyy ilmoittaa kaupparekisteriin tiedot tosiasiallisista edunsaajistaan (yrityksessä omistus- tai määräysvaltaa käyttävistä henkilöistä) ja sen jälkeen pitää tiedot ajan tasalla.

Esimerkiksi osakeyhtiöiden ja osuuskuntien täytyy ilmoittaa edunsaajatiedot kaupparekisteriin. Toiminimiyrittäjät (yksityiset elinkeinonharjoittajat) eivät tee ilmoitusta.

Edunsaajailmoitus on maksuton.

Edunsaajat ovat useimmissa tapauksissa yrityksen omistajia. Edunsaajailmoitus täytyy tehdä myös, kun:

 • yrityksellä ei ole edunsaajia tai he eivät ole yrityksen tiedossa.
 • hallituksen jäsenten ja muiden vastuuhenkilöiden tiedot ovat ajan tasalla kaupparekisterissä.

Huomio! Yrityksen toiminta voi vaikeutua, jos se ei ilmoita edunsaajatietojaan ja pidä niitä ajan tasalla. PRH voi määrätä yrityksen selvitystilaan tai poistaa sen kaupparekisteristä, jos yritys ei kehotuksista huolimatta ilmoita edunsaajatietojaan tai korjaa virheellisiä tietoja.

Tällä sivulla on tietoa seuraavista asioista:

Milloin ilmoitat?

Tee ilmoitus viipymättä seuraavissa tilanteissa:

 • Yritys ei ole ilmoittanut edunsaajatietojaan kaupparekisteriin 1.7.2019 ja 1.7.2020 välisenä aikana.
 • Edunsaajatiedot ovat muuttuneet.
 • Uusi yritys on rekisteröity, etkä perustanut yritystä netissä YTJ-palvelussa.
 • Et ole enää yrityksen edunsaaja.

Mitkä yritykset ilmoittavat?

Osakeyhtiöiden ja osuuskuntien täytyy tehdä ilmoitus, samoin osan avoimista yhtiöistä ja kommandiittiyhtiöistä. Toiminimiyrittäjät (yksityiset elinkeinonharjoittajat) eivät ilmoita. Lue lisää: Mitkä yritykset ilmoittavat?

Kuka on edunsaaja?

Tosiasiallinen edunsaaja on ihminen, joka joko omistaa yrityksen tai muuten käyttää määräysvaltaa siinä. Esimerkiksi kuolinpesää, yritystä, kuntaa tai yhdistystä tai julkisyhteisöä ei voi ilmoittaa edunsaajaksi. Lue lisää: Kuka on edunsaaja?

Miten ilmoitat?

Tee ilmoitus sähköisesti YTJ-palvelussa. Lue lisää: Miten teet ilmoituksen?

Tee ilmoitus YTJ-palvelussa.Avautuu uuteen välilehteen

Näin tarkistat, onko yrityksesi edunsaajatiedot rekisteröity

PRH lähettää postitse edunsaajaotteen, kun ilmoitus on rekisteröity. Ote lähetetään ilmoituksen lisätietojen antajan osoitteeseen tai rekisterissä olevaan yrityksen osoitteeseen.

Voit myös tarkistaa maksutta Virre-tietopalvelussamme, onko yritykselle tai yhteisölle rekisteröity edunsaajailmoitus. Tee haku Virren aloitussivulla Y-tunnuksen perusteella. Tieto edunsaajailmoituksesta näkyy yrityksen tai yhteisön perustiedoissa. Siirry Virre-tietopalveluun. Avautuu uuteen välilehteen

Miten voit saada edunsaajien tietoja?

Edunsaajien tiedot eivät ole samalla tavalla julkisia kuin muut kaupparekisterin tiedot. Tieto ilmoituksen rekisteröinnistä on kuitenkin julkinen. Lue lisää: Edunsaajaote ja tietopalvelut.

Mistä saat lisätietoja ilmoittamisesta?

Selvitä edunsaaja-apurissamme, koskeeko velvoite yritystäsi ja ketkä ovat edunsaajia. Huomaa: apuri ei toimi Internet Explorer (IE) -selaimissa. Siirry edunsaaja-apuriin.Avautuu uuteen välilehteen

Kuuntele podcastimme edunsaajien ilmoittamisesta kaupparekisteriin (13 min.). Siirry kuuntelemaan podcast.Avautuu uuteen välilehteen

Miksi täytyy ilmoittaa?

Yrityksen toiminta voi vaikeutua, jos se ei ilmoita edunsaajatietojaan ja pidä niitä ajan tasalla.

Rahanpesulain mukaan esimerkiksi pankeilla, tilitoimistoilla ja asianajotoimistoilla on velvollisuus tunnistaa asiakkaansa ja tarkistaa edunsaajatiedot. Niiden täytyy ilmoittaa PRH:lle, jos yrityksen rekisteröidyissä edunsaajatiedoissa on puutteita tai epäjohdonmukaisuuksia.

Huomio! PRH voi määrätä yrityksen selvitystilaan tai poistaa sen kaupparekisteristä, jos yritys ei kehotuksista huolimatta ilmoita edunsaajatietojaan tai korjaa virheellisiä tietoja.

Lue lisää edunsaajatietojen merkityksestä rahanpesun torjunnassa PRH:n uutiskirjeistä:

Rahanpesua torjutaan viranomaisten ja elinkeinonharjoittajien yhteistyöllä. Tietoa rahanpesun torjunnasta on koottu rahanpesu.fi-sivustolle, joka on monen eri toimijan yhteisesti ylläpitämä sivusto. Siirry rahanpesu.fi-sivuille.Avautuu uuteen välilehteen

Lisätietoa lainsäädännöstä

Rahanpesulaki ja EU:n rahanpesudirektiivit edellyttävät, että yritys tai yhteisö

 • tunnistaa tosiasialliset edunsaajansa
 • ilmoittaa heidän tietonsa rekisteröitäviksi
 • pitää tiedot ajan tasalla.

Rahanpesulain tavoitteena on estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista, edistää tällaisen toiminnan paljastamista ja selvittämistä sekä tehostaa rikoksen tuottaman hyödyn jäljittämistä ja takaisinsaantia.

Tosiasiallisten edunsaajien ilmoittamisesta ja rekisteröinnistä säädetään seuraavissa laeissa:

 • Tosiasiallinen edunsaaja määritellään rahanpesulain 1 luvun 5 - 7 §:ssä.
 • Yrityksen tosiasiallisen edunsaajan rekisteröinnistä säädetään kaupparekisterilaissa.
 • Yhdistyksen hallituksen jäsenten rekisteröinnistä säädetään yhdistyslaissa.
 • Uskonnollisten yhdyskuntien hallituksen jäsenten rekisteröinnistä säädetään uskonnonvapauslaissa.
 • Säätiön hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten rekisteröinnistä säädetään säätiölaissa.

Lue lisää säädöstietopankki Finlexistä:

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 22.01.2024