Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Patentin, lisäsuojatodistuksen ja hyödyllisyysmallin maksut muuttuvat 1.1.2024

Työ- ja elinkeinoministeriö on antanut uuden PRH:n maksullisia suoritteita koskevan asetuksen (1247/2023) ajalle 1.1.2024–31.12.2024.

Alla on esitetty muuttuneet patentti-, lisäsuojatodistus- ja hyödyllisyysmallimaksut. Suluissa on edellinen hinta.

Patenttihakemuksista maksettavat maksut

 • Hakemusmaksu
 • sähköistä järjestelmää käyttäen 430 € (edellinen hinta 400 €)
 • muuta kuin sähköistä järjestelmää käyttäen 540 € (500 €)
 • Julkaisumaksu
 • kun käännös on annettu sähköistä järjestelmää käyttäen 430 € (400 €)
 • kun käännös on annettu muuta kuin sähköistä järjestelmää käyttäen 540 € (500 €)
 • käännöksen korjauksen johdosta 540 € (500 €)
 • Käännösmaksu 80 €/sivu (70 €/sivu)
 • Maksu uudelleenkäsiteltäväksi ottamisesta
 • ensimmäinen kerta 90 € (70 €)
 • muut kerrat 160 € (140 €)
 • Lisämaksu patenttilain 31 §:n 2 momentin mukaisesta lisäajasta 140 € (125 €)
 • Erityinen lisämaksu tapauksissa, joissa hakemusta jatketaan patenttilain (550/1967) 31 §:n 1 momentin tai 38 §:n 2 momentin mukaan ja se käsittää keksinnön, jolle ei ole suoritettu kansainvälistä uutuustutkimusta tai kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta, eikä patenttilain 36 §:ää tai 37 §:ää sovelleta. 540 € (500 €)
 • Maksu patenttilain 36 §:n tai 37 §:n mukaan 370 € (350 €)

Vuosimaksut

 • 3. vuosi 135 € (200 €)
 • 4. vuosi 160 € (125 €)
 • 5. vuosi 210 € (150 €)
 • 6. vuosi 240 € (200 €)
 • 7. vuosi 270 € (250 €)
 • 8. vuosi 320 € (300 €)
 • 9. vuosi 375 € (350 €)
 • 10. vuosi 430 € (400 €)
 • 11. vuosi 480 € (450 €)
 • 12. vuosi 535 € (500 €)
 • 13. vuosi 590 € (550 €)
 • 14. vuosi 640 € (600 €)
 • 15. vuosi 700 € (650 €)
 • 16. vuosi 750 € (700 €)
 • 17. vuosi 800 € (750 €)
 • 18. vuosi 860 € (800 €)
 • 19. vuosi 910 € (850 €)
 • 20. vuosi 965 € (900 €)

Muita maksuja

 • Väitemaksu 900 € (800 €)
 • Ratkaisumaksu patenttilain 71 a §:n mukaan 500 € (450 €)
 • Rajoittamista koskeva käsittelymaksu patenttilain 53 a §:n mukaan 900 € (800 €)

Kansainvälisistä patenttihakemuksista (PCT) maksettavat maksut

 • Patentoitavuuden esitutkimusmaksu PCT-säännön 58.1(b) mukaan 650 € (600 €)
 • Lisämaksu patentoitavuuden esitutkimuksesta PCT-säännön 68.3(a) mukaan 650 € (600 €)
 • Ratkaisumaksu PCT-säännön 26bis.3 tai 49ter.2d mukaan 500 € (450 €)

Eurooppapatentin voimaansaattamiseen liittyvät maksut

 • Käännöksen julkaisumaksu
 • kun käännös on annettu sähköistä järjestelmää käyttäen 430 € (400 €)
 • kun käännös on annettu muuta kuin sähköistä järjestelmää käyttäen 540 € (500 €)

Lisäsuojatodistuksista (SPC) maksettavat maksut

 • Lisäsuojatodistuksen hakemusmaksu 550 € (500 €)
 • Lisäsuojatodistuksen jatkamisen hakemusmaksu 550 € (500 €)
 • Maksu uudelleenkäsiteltäväksi ottamisesta
 • ensimmäinen kerta 90 € (70 €)
 • muut kerrat 160 € (140 €)
 • Vuosimaksu jokaiselta alkavalta vuodelta 1 020 € (900 €)

Kansalliset hyödyllisyysmallioikeusasiat

 • Rekisteröintimaksu
 • sähköistä järjestelmää käyttäen 230 € (200 €)
 • muuta kuin sähköistä järjestelmää käyttäen 280 € (250 €)
 • Lisämaksu jokaisesta viisi ylittävästä suojavaatimuksesta 25 € (20 €)
 • Lisämaksu hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain (800/1991) 45 d §:n 2 momentin mukaisesta lisäajasta 120 € (100 €)
 • Uudelleenkäsittelymaksu 70 € (50 €)
 • Rekisteröinnin uudistamismaksu neljäksi vuodeksi 300 € (250 €)
 • Uudistamismaksun korotus 60 € (50 €)
 • Rekisteröinnin uudistamismaksu kahdeksi vuodeksi 250 € (200 €)
 • Uudistamismaksun korotus 60 € (50 €)
 • Maksu mitätöintivaatimuksesta 100 € (70 €)
 • Ratkaisumaksu hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 26 a §:n mukaan 500 € (450 €)
 • Käännösmaksu 80 €/sivu (70 €/sivu)
 • Tutkimusmaksu 350 € (300 €)
 • Lausuntomaksu 150 € (100 €)
 • Lykkäysmaksu 60 € (50 €)

Siirtymäsäännöt

Sovellettava hinta määräytyy pääsääntöisesti maksupäivän mukaan.
Poikkeukset:

 • Hakemusmaksu ja rekisteröintimaksu määräytyvät hakemuksen saapumispäivän mukaan.
 • Kansallisen patenttihakemuksen julkaisumaksu maksetaan PatL 19 §:n mukaisessa ilmoituksessa mainitun hinnan mukaan.
 • Maksu uudelleenkäsiteltäväksi ottamisesta maksetaan sillensäjättöpäätöksessä mainitun hinnan mukaan.
 • Patentin vuosimaksu ja hyödyllisyysmallin uudistamismaksu määräytyvät eräpäivän mukaan. Jos vuosimaksu tai uudistamismaksu maksetaan myöhässä, määräytyy 20 % korotettu maksu alkuperäisen vuosimaksun tai uudistamismaksun eräpäivän mukaan. Vuoden 2023 puolella maksetut vuosimaksut ja uudistamismaksut hyväksytään kuitenkin maksetuiksi 2023 hinnaston mukaisesti eräpäivästä riippumatta.

Siirry patentin hinnastoon ja maksuohjeisiin prh.fi-sivulle.
Siirry hyödyllisyysmallin hinnastoon ja maksuohjeisiin prh.fi-sivulle.

Lisätietoja:
Patentin neuvonta
p. 029 509 5858
s-posti: neuvonta.patentti@prh.fi

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 01.01.2024