Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Yhtenäispatentti tulee voimaan 1.6.2023

Yhtenäispatentti (Unitary Patent, UP) tarjoaa uuden vaihtoehdon perinteisen eurooppapatentin rinnalle. Patentinhaltija voi halutessaan saattaa patentin kerralla voimaan kaikissa yhtenäispatenttijärjestelmässä mukana olevissa maissa. Järjestelmässä on mukana 17 EU-jäsenmaata sen tullessa voimaan 1.6.2023.

Yhtenäispatentit myöntää Euroopan patenttivirasto EPO. Se myöntää edelleen myös perinteiset eurooppapatentit. Patentin hakeminen EPOsta ei muutu vaan eurooppapatentin myöntämisen jälkeen patentinhakija voi pyytää sen rekisteröimistä yhtenäispatenttina. Yhtenäispatentti on mahdollinen kaikille järjestelmän alkamisen jälkeen myönnetyille eurooppapatenteille, ja sitä tulee hakea kuukauden kuluessa patentin myöntämisestä.

Yhtenäispatentti tarjoaa hakijalle eurooppapatenttia edullisemman vaihtoehdon silloin, kun patentti halutaan voimaan vähintään neljässä mukana olevassa EU-maassa.

Yhdistetty tuomioistuin (UPC) ja ns. opt-out -mahdollisuus

Uudessa järjestelmässä yhtenäispatentteja ja siihen liittyneissä maissa voimaansaatettuja perinteisiä eurooppapatentteja koskevat riidat tullaan käsittelemään uudessa yhdistetyssä patenttituomioistuimessa (Unified Patent Court, UPC).

Patentinhaltijalla on kuitenkin mahdollisuus jättää eurooppapatenttinsa UPC-käsittelyn ulkopuolelle, jolloin riidat käsitellään kunkin maan omassa tuomioistuimessa kuten nykyisinkin.

Tämä niin sanottu opt-out -mahdollisuus edellyttää UPC:lle tehtävää ilmoitusta, jonka voi tehdä milloin vain seitsemän vuoden siirtymävaiheen aikana. Ilmoitusta ei kuitenkaan voi tehdä, jos patenttia vastaan on ehditty nostaa kanne UPC:ssa.

Vaikutukset yritysten toimintaympäristöön Suomessa

Suomessa on tällä hetkellä voimassa vähän yli 50 000 eurooppapatenttia ja kansallista patenttia. Yhtenäispatenttijärjestelmän myötä Suomea koskevien patenttien määrä tulee vuosien kuluessa kasvamaan. Koska patentti antaa yksinoikeuden sen ammattimaiseen hyödyntämiseen, niiden määrän kasvu voi rajoittaa yritysten toiminnanvapautta Suomessa. Samalla mahdollisuus patentin loukkaukseen kasvaa, mikä pitää huomioida toiminnassa entistä tarkemmin.

Yritysten onkin hyvä seurata kilpailijoiden patentointia, vaikka ne eivät itse aktiivisesti suojaisi keksintöjään patentoimalla. Euroopan patenttivirasto tulee ylläpitämään myönnetyistä yhtenäispatenteista rekisteriä, josta niitä voi kuka tahansa vapaasti etsiä.

Ohjeita ja lisätietoa yhtenäispatentista

Olemme koonneet alle hyödyllisiä linkkejä, joista voi lukea lisää yhtenäispatentista ja sen vaikutuksista.

Järjestämme myös pk-yrityksille suunnatun koulutuksen perjantaina 26.5. klo 9-11. Siihen voi osallistua helposti verkossa: Yhtenäispatentti ja sen vaikutukset suomalaisille pk-yrityksille

Yhtenäispatentti Euroopan patenttiviraston (EPO) verkkosivuilla englanniksi.Avautuu uuteen välilehteen

Yhdistetyn patenttituomioistuimen (UPC) verkkosivut englanniksi.Avautuu uuteen välilehteen

Lisätietoja yhtenäispatentista ja yhdistetystä tuomioistuimesta prh.fi-verkkosivuilla.


Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 19.05.2023