Kontaktinformation för företagsinteckningsregistrets kundtjänst

Telefonnummer

029 509 5040, mån–fre kl. 9.00–15.00

PRS är stängt på officiella vardagshelger. Se en lista över officiella vardagshelger.

E-post

neuvonta.kaupparekisteri@prh.fi

Använd skyddad e-post om du ska skicka ett meddelande med personuppgifter (till exempel personbeteckningar) eller ditt ärende ens i minsta mån är konfidentiellt. Läs mer om skyddad e-post och skicka ett meddelande.

Postadress

Patent- och registerstyrelsen
00091 PRH

Besöksadress

Så här hittar du oss

Övrig kontaktinformation

Gå till Patent- och registerstyrelsens kontaktuppgifter.

Utskriftsversion
Uppdaterad 01.12.2021