Handelsregistrets kontaktinformation

Kundtjänst

Besöksadress

Sörnäs strandväg 13 C, 00100 Helsingfors

PRS är stängt på officiella vardagshelger. Se en lista över officiella vardagshelger.

Anmälans handläggningsstatus

Du kan följa handläggningen av din anmälan genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Sök uppgifter med FO-nummer eller diarienummer. Gå till tjänsten Virre.

Telefonnummer

029 509 5040, mån–fre kl. 9.00–16.15

Läs mer om våra samtalspriser.

E-post

neuvonta.kaupparekisteri@prh.fi

Använd skyddad e-post om ditt ärende innehåller personbeteckningar eller annan känslig information. Läs mer om att skicka skyddad e-post.

Läs mer om

FöretagsFinland-telefontjänsten

FöretagsFinland-telefontjänsten ger information och råd i allmänna frågor som gäller grundande av företag eller ändringar i verksamheten.

Telefon: 029 502 0501 (lna/msa)

Läs mer om FöretagsFinland-telefontjänsten på Suomi.fi.

Postadress för anmälningar

Postadress för anmälningar till handelsregistret PRS – Skatteförvaltningen, Företagsdatasystemet, PB 2000, 00231 Helsingfors
Kompletteringar till anmälningar som är under behandling PRS – Skatteförvaltningen,
Företagsdatasystemet, PB 2000, 00231 Helsingfors
E-post: korjaukset@prh.fi
Postadress för bokslutsanmälningar PRS, Bokslut, 00091 PRH

per e-post som en enda pdf-fil till tilinpaatokset@prh.fi. Obs! Bokslutshandlingar är offentliga. Om du använder skyddad e-post, skicka handlingarna till PRS registratur. Läs mer i kontaktuppgifterna för vår registratur.
Postadress för ansökningar PRS, Handelsregistret, 00091 PRH

Övrig kontaktinformation

Utskriftsversion
Uppdaterad 01.12.2020