Samtalspriser till nummer som börjar på 0295

När du ringer oss från Finland till ett nummer som börjar på 0295, betalar du följande avgifter enligt det avtal du har ingått med din operatör:

  • lokalnätsavgift för samtal från fast telefon
  • mobiltelefonavgift för samtal från mobiltelefon.

När du ringer från utlandet bestäms priset av den lokala operatören.

Kontakta din operatör för exakta samtalspriser.

Utskriftsversion
Uppdaterad 07.05.2021