Kontaktuppgifter till PRS ledning

E-postadresserna skrivs enligt formatet fornamn.efternamn(a)prh.fi. De skandinaviska bokstäverna å, ä och ö ersätts med a, a och o.

Vi tar emot våra gäster på Sörnäs strandväg 13 B, Helsingfors.

Generaldirektör
Antti Riivari
029 509 5973
Ledningens assistent
Lea-Ulla Hakola
029 509 5148
050 310 0649
Överdirektör
Eero Mantere
029 509 5511
040 569 5559
ICT-utvecklingsdirektör
Sari Kuisma-Kari
029 509 5562
040 772 5339
Teknisk chef
Sakari Karstu
029 509 5650
040 754 2282
Personalchef
Nina Haavisto
029 509 5555
050 570 5104
Ekonomichef
Pekka Heikkinen
029 509 5463
040 505 3571
Direktör
Anna Lauttamus-Kauppila
029 509 5800
050 563 5724
Direktör
Liisa Räsänen
029 509 5467
040 846 9926
Direktör
Jorma Hanski
029 509 5444
040 513 2187
Controller för PRS
Riikka Harjula
029 509 5921
050 525 8076
Utskriftsversion
Uppdaterad 11.01.2022