Kontaktinformation: varumärken

Besöksadress

Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors

Rådgivnings- och informationstjänster

PRS är stängd på officiella vardagshelger. Se en lista över officiella vardagshelger.

Postadress

Patent- och registerstyrelsen

00091 PRH

Telefon

Varumärkesrådgivning 029 509 5855

Klassificeringsrådgivning 029 509 5251. Öppen mån–fre kl. 9.00–15.00.

Läs mer om våra samtalspriser.

E-post

Rådgivning: neuvonta.tavaramerkki@prh.fi

Klassificeringsrådgivning: luokitusneuvonta@prh.fi

Skicka kompletteringar eller svar på förelägganden till tmposti@prh.fi

Använd skyddad e-post om ditt ärende ens i minsta mån är konfidentiellt. Läs mer om att skicka skyddad e-post.

Bankförbindelse

  • Nordea Bank Abp: FI2616603000111131
  • Danske Bank A/S, Finland filial: FI2480001500047908

Rådgivning

Läs mer om vår rådgivning.

Utskriftsversion
Uppdaterad 27.08.2021