Statistik över antalet patentansökningar efter landskap: Antalet ansökningar är störst på åtta år

Bilden visar de nationella patentansökningar som lämnades in till PRS i olika landskap i januari–augusti 2021. Klicka på bilden för att se den i större format. (Bild: PRS)
Antalet nationella patentansökningar som Patent- och registerstyrelsen (PRS) tog emot i januari–augusti i år ökade med fem procent jämfört med motsvarande period i fjol. Sammanlagt 1 095 ansökningar lämnades in, vilket är det största antalet på åtta år.

Flest ansökningar, 649 stycken, lämnades in i Nyland. Antalet ökade med 15 procent jämfört med motsvarande period i fjol (566 stycken).

Antalet ansökningar som PRS tog emot från övriga landskap är sammanlagt 363 stycken, vilket i sin tur minskade med 15 procent jämfört med motsvarande period i fjol (428 stycken).

Nyland följs av Birkaland med 71 (76) ansökningar, Egentliga Finland med 60 (60) ansökningar och Norra Österbotten med 43 (52) ansökningar.

Se statistiktabellen över nationella patentansökningar till PRS landskapsvis på prh.fi.

Statistik på PRS webbplats

På vår webbplats hittar du bland annat följande statistik:

  • nationella patentansökningar till PRS månadsvis
  • nationella patentansökningar till PRS landskapsvis
  • patent beviljade i Finland
  • europeiska patent validerade i Finland
  • inhemska företag med största antalet patentansökningar
  • antalet inhemska och utländska sökanden.

Läs mer om statistik över patent på prh.fi.

Om patent

Patent är en ensamrätt att utnyttja en uppfinning. Med detta avses yrkesmässigt utnyttjande, såsom tillverkning, försäljning, användning och import av en produkt.

I Finland söks patent hos PRS. Utöver nationella patent, det vill säga patent som är i kraft endast i Finland, handlägger PRS internationella patentansökningar. Läs mer om patent på prh.fi.

För mer information kontakta:
Olli Sievänen
Ledande rådgivningsingenjör
Patent- och registerstyrelsen
Tfn mån–fre 029 509 5438

Utskriftsversion
Uppdaterad 26.09.2021