Statistik ur föreningsregistret: Antal nya föreningar efter landskap

Nyland har det överlägset största antalet föreningar i Patent- och registerstyrelsens (PRS) register, mer än 24 000. De näst största antalen föreningar finns i Egentliga Finland och i Satakunta, över 6 000 i vartdera landskapet.

Statistiken omfattar de föreningar som PRS vid registrering har klassificerat efter föreningarnas syfte. I landskapen finns också föreningar som PRS inte har registrerat efter syfte.

Registret omfattar totalt drygt 100 000 föreningar och religionssamfund.

Landskapsvis statistik över föreningar som PRS vid registrering har klassificerat efter syfte

 • Nyland 24 167
 • Egentliga Finland 6 673
 • Satakunta 6 513
 • Egentliga Tavastland 4 770
 • Birkaland 3 776
 • Päijänne-Tavastland 3 467
 • Kymmenedalen 3 154
 • Södra Karelen 3 075
 • Södra Savolax 2 689
 • Norra Savolax 2 614
 • Norra Karelen 2 582
 • Mellersta Finland 2 513
 • Södra Österbotten 2 503
 • Österbotten 2 346
 • Mellersta Österbotten 2 238
 • Norra Österbotten 1 826
 • Kajanaland 1 301
 • Lappland 964
 • Åland 505

Vi publicerar regelbundet statistik över föreningar och religionssamfund. Gå till statistiken över föreningar och religionssamfund.

Registrerade föreningar klassificeras i nio klasser

PRS lägger alltid till en klassificering för nya föreningar och registrerade föreningar när föreningarnas stadgeändring antecknas i föreningsregistret.

Från år till år är de populäraste klasserna kultur samt idrott och motion.

Till kulturföreningar hör bland annat olika konstföreningar, traditions- och museiföreningar, föreningar med anknytning till studier, vetenskap och bildning, hembygds-, bya- och släktföreningar, naturskyddsföreningar, etniska föreningar samt föreningar med anknytning till mat- och dryckeskulturer.

Till idrotts- och motionsföreningar hör bland annat allmänna idrottsföreningar, föreningar för individuella sporter och lagsporter, motorsportföreningar samt stödföreningar och paraplyorganisationer för idrott och motion.

De andra klasserna är politiska föreningar, yrkes- eller näringsrelaterade föreningar, föreningar inom social- och hälsovård, föreningar med anknytning till religion och världsåskådning, föreningar med anknytning till försvar och internationella relationer, fritidsföreningar och andra föreningar.

Fakta om föreningsregistret

Föreningsregistret vid PRS innehåller uppgifter om registrerade föreningar. I registret antecknas till exempel föreningens stadgar och namntecknare, det vill säga personer med rätt att företräda föreningen. Det är möjligt att anmäla föreningens styrelse till föreningsregistret. Läs mer om föreningsregistret.

För mer information kontakta:
Jouko Koitto
Ledande jurist
Patent- och registerstyrelsen
Tfn mån–fre 029 509 5550

Utskriftsversion
Uppdaterad 11.07.2021