Statistik ur handelsregistret: 23 procent fler nya företag har antecknats i handelsregistret än året innan

Under det här året har 18 764 nya företag antecknats i handelsregistret vid Patent- och registerstyrelsen (PRS). Antalet är 23 procent större än vid motsvarande tidpunkt i fjol, när 15 236 nya företag hade registrerats.

Antalet företag som antecknats i handelsregistret har alltså ökat med över 3 500 i januari–maj 2021, medan antalet år 2020 ökade med några hundra jämfört med 2019.

Se statistiken.

Statistik ur handelsregistret

Följande statistik publiceras på webbplatsen prh.fi:

  • antal företag
  • antal registrerade nya företag efter företagsform
  • inkomna ärenden efter typ av anmälan
  • registrerade och behandlade handelsregisterärenden.

Gå till statistiken från handelsregistret.

Vad är handelsregistret?

Handelsregistret är ett officiellt och offentligt företagsregister. I handelsregistret antecknas uppgifter om företag utgående från de anmälningar, ansökningar och meddelanden som PRS får. I handelsregistret antecknas även bostadsaktiebolag och bostadsrättsföreningar. Läs mer om handelsregistret.

För mer information kontakta:
Jouko Koitto
Ledande jurist
Patent- och registerstyrelsen
Tfn mån–fre 050 4521 673

Utskriftsversion
Uppdaterad 16.06.2021