EUIPO: Konsumenter utsätts för fler risker än någonsin på grund av förfalskade produkter

  • I Finland har 5 procent av medborgarna lurats att köpa förfalskade produkter
  • Förfalskade produkter kan medföra allvarliga hälso- och säkerhetsrisker
  • Av EU:s importer utgör 6,8 procent förfalskningar till ett värde på 121 miljarder euro
  • Den globala handeln med förfalskade läkemedel uppgår till 4 miljarder euro

Enligt studien om EU-invånarna och immaterialrätten från Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) har konsumenterna fortfarande svårt att skilja mellan äkta och förfalskade varor.

Nästan en av tio EU-medborgare (9 procent) uppger att de lurats att köpa förfalskningar, men skillnaderna är stora mellan medlemsstaterna. De länder som har en högre andel lurade konsumenter är Bulgarien (19 procent), Rumänien (16 procent) and Ungern (15 procent). I jämförelse har Sverige (2 procent) och Danmark (3 procent) de lägsta siffrorna i EU, medan Finland (5 procent) hade den tredje lägsta andelen.

Läs mera: Pressmeddelande 8 juni 2021 (pdf, 0.1 Mt)

Utskriftsversion
Uppdaterad 08.06.2021