Statistik om patent: Finländska företag lämnar in största antalet patentansökningar inom digital telekommunikation

Patent- och registerstyrelsen (PRS) tog emot största antalet nationella patentansökningar inom digital telekommunikation i 2020. Digital telekommunikation var det populäraste teknikområdet även i internationella ansökningar.

Patentansökningar i Finland

Inom digital telekommunikation lämnades 183 nationella patentansökningar in. Byggteknik stod för det näst största antalet inlämnade patentansökningar, 133 stycken. Inom mätteknik lämnades 129 ansökningar in.

Gå till statistiken.

År 2020 tog PRS emot sammanlagt 1 685 patentansökningar, medan antalet året innan var 1 396.

Internationella patentansökningar

I fråga om internationella patentansökningar (PCT) som finländska företag lämnar in ligger tyngdpunkten efter toppen på lite andra teknikområden än i nationella ansökningar.

Av de finländska PCT-ansökningar som i fjol blev offentliga gällde mer än en fjärdedel, 483 ansökningar, digital telekommunikation. På andra plats kommer datorteknik med 128 ansökningar och tredje är telekommunikation med 93 ansökningar.

Den nationellt populära byggtekniken kommer först på 13 plats i popularitetsmätningen med 45 ansökningar.

År 2020 tog PRS emot sammanlagt 1 668 internationella PCT-ansökningar, medan antalet året innan var 1 654.

Siffrorna som gäller PCT-ansökningar finns tillgängliga i internationella statistiken för World Intellectual Property Office (WIPO Statistics Database).

Statistik på PRS webbplats

Följande statistik hittar du på vår webbplats:

  • nationella patentansökningar till PRS månadsvis
  • nationella patentansökningar till PRS landskapsvis
  • patent beviljade i Finland
  • Europeiska patent validerade i Finland
  • inhemska företag med största antalet ansökningar
  • antalet inhemska och utländska sökanden.

Gå till patentstatistiksidan.

För mer information kontakta:
Olli Sievänen
Ledande rådgivningsingenjör
Patent- och registerstyrelsen
Tfn mån–fre 029 509 5438

Utskriftsversion
Uppdaterad 25.04.2021