Första årsrapporten om tillsyn över kollektiva förvaltningsorganisationer för upphovsrätt har publicerats

Patent- och registerstyrelsen (PRS) som utövar tillsyn över kollektiva förvaltningsorganisationer för upphovsrätt har publicerat sin första årsrapport över tillsynsärenden.

De tillsynsfall som är under behandling hos PRS gäller bland annat överlåtelse av rättigheter som baserar sig på avtal, kollektiva förvaltningsorganisationers verksamhet på marknaden och omfattning av en rättsinnehavares självbestämmanderätt.

År 2020 fanns det i Finland sju kollektiva organisationer som förvaltar upphovsrätt eller närstående rättigheter. Organisationerna måste varje år lämna in en insynsrapport till PRS.

Till följd av den rådgivningsskyldighet som ställts på PRS i kollektivförvaltningslagen, och för främjande av god praxis, förbereder PRS anvisningar för insynsrapporterna.

Läs mer i årsrapporten om tillsyn över kollektiva förvaltningsorganisationer för upphovsrätt 2020 på prh.fi.

För mer information kontakta:

Petra Sormunen
jurist
Patent- och registerstyrelsen (PRS)
tfn 029 509 5327

Utskriftsversion
Uppdaterad 08.04.2021