PRS generaldirektör Antti Riivari fortsätter som ordförande för Europeiska patentverkets patentlagskommitté

Antti Riivari, generaldirektör för Patent- och registerstyrelsen (PRS), har på nytt valts till ordförande för Europeiska patentverkets (EPO) patentlagskommitté (Committee on Patent Law). Mandatperioden är tre år och börjar 1 april 2021.

Patentlagskommittén är ett organ som lyder under EPO:s förvaltningsråd. Kommitténs uppdrag är att ge förvaltningsrådet råd i juridiska frågor som gäller europeiska patentkonventionen eller dess verkställande. Därtill behandlar kommittén alla förslag om att ändra europeiska patentkonventionen och ger förvaltningsrådet råd i frågor som gäller det internationella patentsystemet, om de anknyter till europeiska patentkonventionen.

"Det är patentlagskommitténs centrala uppdrag att upprätthålla EPO:s regelverk. Teknologier som utvecklas ständigt, såsom uppfinningar baserade på artificiell intelligens samt växtpatent, utmanar patentregelverkets principer. På internationell nivå har harmoniseringen av patentregelverket inte gått framåt på länge. De här frågorna står på kommitténs agenda de närmaste åren", säger Riivari.

Läs mer om Europeiska patentverket och patentlagskommittén på EPO:s webbplats på engelska.

Ytterligare information

Antti Riivari, generaldirektör, tfn 029 509 5973

Utskriftsversion
Uppdaterad 30.03.2021