Statistik ur föreningsregistret: Antalet nya föreningar minskade något från föregående år

År 2020 registrerade Patent- och registerstyrelsen (PRS) 1 689 nya föreningar.

Antalet registrerade nya föreningar har sjunkit redan i fem år. Sammanlagt omfattar registret 107 327 föreningar och religionssamfund.

Se vår statistik över registrerade nya föreningar 2016–2020.

Registrerade nya föreningar och religionssamfund huvudklassvis

 • Föreningar inom kultur 560
 • Idrotts- och motionsföreningar 373
 • Fritidsföreningar 198
 • Övriga föreningar 157
 • Föreningar inom social- och hälsovård 156
 • Föreningar med anknytning till yrke och näring 109
 • Politiska föreningar 50
 • Föreningar med anknytning till religion och världsåskådning 33
 • Föreningar med anknytning till försvar och internationella relationer 20

Statistik ur föreningsregistret

PRS publicerar följande statistik ur föreningsregistret:

 • antal föreningar och religionssamfund
 • inkomna ärenden till föreningsregistret och till registret över religionssamfun
 • avgjorda ärenden i föreningsregistret och i registret över religionssamfund
 • registrerade nya föreningar och religionssamfund
 • användning av e-tjänster (i procent) i föreningsregistret.

Gå till statistiken.

Föreningsregistret vid PRS innehåller uppgifter om registrerade föreningar. I registret antecknas till exempel föreningens stadgar och namntecknare, det vill säga personer med rätt att företräda föreningen. Det är också möjligt att anmäla samtliga medlemmar i föreningens styrelse till föreningsregistret. Läs mer om föreningsregistret.

Ytterligare information:
Jouko Koitto
Ledande jurist
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 050 4521 673

Utskriftsversion
Uppdaterad 13.01.2021