20 miljoners bidragssystem för små och medelstora företag att dra nytta av immateriella rättigheter

Ett bidragssystem på 20 miljoner euro avsett för små och medelstora företag, Ideas Powered for Business SME Fund, har kommit igång. Systemet beviljar immaterialrättskuponger för små och medelstora företag i EU-medlemsländer, i syfte att hjälpa företag att dra nytta av immateriella rättigheter.

Bidrag till små och medelstora företag

Systemet är avsett för alla de små och medelstora företag (SMF) inom EU som stämmer överens med den officiella EU-definitionen av SMF. Läs mer om EU-definitionen av SMF.

Systemet ger ekonomiskt stöd som baserar sig på ersättningar och hjälper med att upprätta nationella varumärkes- och formgivningsansökningar samt EU:s varumärkes- och gemenskapsformgivningsansökningar. Stöd ges även för förhandsbedömningstjänster för immateriella rättigheter (IP scan) i de medlemsländer där tjänsten är tillgänglig. Finland hör inte ännu till dessa länder.

Högsta möjliga bidrag är 1 500 euro per företag.

Från den 11 januari 2021 kan ansökningar lämnas in. Det finns fem angivna ansökningsperioder under 2021.

Kraven för att delta i systemet, tidtabellen och övrig information är tillgängliga på sidan Ideas Powered for Business.

Ytterligare information om bidragssystemet

Bidragssystemet ingår i Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet EUIPO:s projekt Ideas Powered for Business och i Europeiska kommissionens handlingsplan för immateriella rättigheter. EU:s nationella och regionala immaterialrättsmyndigheter deltar också i genomförandet av systemet.

Läs mer på sidan Ideas Powered for Business.

Läs mer i Europeiska kommissionens handlingsplan för immateriella rättigheter.


För mer uppgifter kontakta

Tuulimarja Myllymäki
Ledande rådgivande jurist
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 029 509 5399

Olli Ilmarinen
Utvecklingsexpert
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 029 509 5236

Utskriftsversion
Uppdaterad 31.12.2020