Statistik över patentansökningar efter landskap – antalet ansökningar är störst på sex år

Antalet nationella patentansökningar som Patent- och registerstyrelsen (PRS) tog emot i januari–augusti i år ökade med 16 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

Sammanlagt 1 048 ansökningar lämnades in, vilket är det största antalet på sex år.

Flest ansökningar, 566 stycken, lämnades in i Nyland. Siffran motsvarar 78 procent av totalantalet ansökningar från Nyland i fjol. Då vi nu har en tredjedel kvar av det här året, förutspår detta en tydlig uppgång i totalantalet ansökningar i år.

På följande platser finns Birkaland och Norra Österbotten med 76 respektive 60 ansökningar. Siffran i Norra Österbotten överstiger redan fjolårets sammanlagda antal med 4 ansökningar.

Antalet inlämnade ansökningar var 46 i Mellersta Finland, 32 i Päijänne-Tavastland och 28 i Södra Karelen. Åtminstone de här landskapen kommer att överstiga fjolårets siffror.

Antalet inlämnade ansökningar i Egentliga Tavastland (16), Lappland (9) och Mellersta Österbotten (6) är mindre påfallande men överstiger i alla fall fjolårets siffror.

Statistik på PRS webbplats

På vår webbplats hittar du bland annat följande statistik:

  • nationella patentansökningar till PRS månadsvis
  • nationella patentansökningar till PRS landskapsvis
  • patent beviljade i Finland
  • europeiska patent validerade i Finland
  • inhemska företag med största antalet ansökningar
  • antalet inhemska och utländska sökanden.

Gå till patentstatistiksidan.

Om patent

Patent är en ensamrätt att utnyttja en uppfinning. Med detta avses yrkesmässigt utnyttjande, såsom tillverkning, försäljning, användning och import av en produkt.

I Finland söks patent hos PRS. Utöver nationella patent, det vill säga patent som är i kraft endast i Finland, handlägger PRS internationella patentansökningar. Läs mer om patent.

För ytterligare information kontakta:
Olli Sievänen
Ledande rådgivningsingenjör
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 029 509 5438

Utskriftsversion
Uppdaterad 24.09.2020