Designtävlingspristagare visas på WeeGee 20 augusti–6 september 2020

Prisbelönad design är temat i en utställning som öppnas på Utställningscentret WeeGee torsdagen den 20 augusti. I utställningen visas de företag och organisationer som prisbelönades i designtävlingen Fennia Prize 20.

Bland pristagarna är också de företag till vilka Patent- och registerstyrelsen (PRS) delade ut hedersomnämnanden. I detta års designtävling delade PRS ut ett hedersomnämnande och ett pris på 5 000 euro till två företag, Woodio Oy och Konecranes Global Oy, för berömvärd användning av immateriella rättigheter (IPR).

Woodio Oy har utvecklat ett nytt slags ekologiskt vattentåligt trämaterial av vilket det tillverkar vattenarmaturer, bland annat lavoarer. Det har sökt patent internationellt på armaturerna och deras framställningsförfarande. Woodio Oy har också skyddat sitt varumärke genom att registrera sina viktigaste symboler, såsom företagets namn som varumärke inom EU.

Konecranes Global Oy har utnyttjat IPR-rättigheter systematiskt i syfte att förbättra konkurrenskraften av sina produkter: utrustningens tekniska lösningar har skyddats med patent och formgivning med mönsterrätt. Dessutom har varumärken registrerats för produktfamiljen i målmarknadsområden på olika håll i världen.

Utöver Fennia Prize 20-pristagarna visar utställningen också de övriga mottagarna av Design Forum Finlands designpriser 2020.

Utställningen Design Forum Finland Awards är öppen på Utställningscentret WeeGee i Esbo från den 20 augusti till den 6 september 2020.

Fennia Prize 20 är en del av prishelheten Design Forum Finland Awards. I designtävlingen Fennia Prize 20 belönas företag och organisationer som på ett strategiskt sätt använder design i sin affärsverksamhet. Tävlingen anordnas av Design Forum Finland, Fennia-koncernen, Elo och Patent- och registerstyrelsen. Fennia-koncernen donerar prissumman och Patent- och registerstyrelsen delar ut ett hedersomnämnande i tävlingen.

Ytterligare information

Design Forum Finland Awards (informationen tillgänglig på finska och engelska)

Fennia Prize 20: Patent- och registerstyrelsens hedersomnämnande till två företag

PRS nyheter 4/2020: Fennia Prize 20-designtävlingens skörd

Utskriftsversion
Uppdaterad 18.08.2020