Gofore har valts som leverantör av underhålls-, stöd- och utvecklingstjänster för PRS företags- och organisationsdatasystem

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har i dag den 16 juni 2020 valt Gofore som leverantör av underhålls-, stöd- och utvecklingstjänster för företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi. Fem leverantörer deltog i konkurrensutsättningen. Upphandlingsbeslutet kommer att vinna laga kraft efter att besvärstiden enligt upphandlingslagen har upphört.

Avtalsperioden med Gofore är treårig. Efter denna period fortsätter avtalet vara i kraft tills vidare. Avtalets uppskattade maximivärde under avtalsperioden är 12 miljoner euro.

Företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi är ett samhällsmässigt viktigt system, som innehåller grunduppgifter om företag och sammanslutningar som har registrerats i handelsregistret, stiftelseregistret eller föreningsregistret samt anteckningar som har gjorts i Skatteförvaltningens förskottsuppbördsregister, arbetsgivarregister eller register över mervärdesskattepliktiga. Företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi upprätthålls av PRS och Skatteförvaltningen.

För mer information kontakta
Esa Kosonen, projektkoordinator, tfn 029 509 5365
Liisa Räsänen, direktör, tfn 029 509 5467

Utskriftsversion
Uppdaterad 17.06.2020