Rekordkorta handläggningstider för varumärken

Handläggningen av nya nationella varumärkesansökningar vid Patent- och registerstyrelsen tar nu knappt en månad.

Om ansökan är formellt felfri och vi inte hittar några registreringshinder i vår granskning, kan registreringen som snabbast ske till och med inom ett par veckor.

Om ansökan däremot innehåller brister eller registreringshinder, måste vi skicka ett föreläggande och handläggningstiden blir automatiskt längre.

Handläggningen av ansökningar har blivit snabbare under de senaste åren. Ännu i slutet av 2017 var den genomsnittliga handläggningstiden 2,6 månader. Kortare handläggningstider är ett resultat av att vi har utvecklat både handläggningen och våra handläggningssystem och effektiviserat vår verksamhet.

För ytterligare information kontakta:

Tuulimarja Myllymäki
Ledande rådgivande jurist
Tfn 029 509 5399
E-post: fornamn.efternamn@prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 11.05.2020