E-tjänsterna för varumärken och mönsterrätt är nu också tillgängliga med estniska identifieringsverktyg

Patent- och registerstyrelsens (PRS) e-tjänster för varumärken och mönsterrätt, det vill säga design, tillåter nu inloggning också med estniska eIDAS-identifieringsverktyg.

Genom eIDAS-identifikation kan estniska medborgare logga in i våra e-tjänster för varumärken och mönsterrätt med estniska identifieringsverktyg, såsom elektroniskt ID-kort.

För användare från Estland gäller det att på identifieringssidan i tjänsten först välja "Övrig europeisk identifiering" som identifieringssätt och sedan sitt eget land.

I våra e-tjänster kan du till exempel ansöka om registrering av varumärke eller design, förnya din varumärkesregistrering och svara på ett föreläggande om ditt varumärke.

Du kan ansöka om varumärke på engelska

Varumärkesansökan kan också avfattas på engelska. Då måste du ändå välja antingen svenska eller finska som handläggningsspråk för ansökan.

Estniska varumärkessökande kan lämna in ansökan på egen hand, utan ett ombud. Sökande som inte har hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) måste däremot ha ett ombud som har hemvist inom EES.

För mer information kontakta:

Päivi Raatikainen
Utvecklingschef
Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Tfn 029 509 5845
fornamn.efternamn@prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 28.04.2020