PRS och IPRally samarbetar för att tillämpa AI vid granskning av patentansökningar

Införande av artificiell intelligens (AI) öppnar nya möjligheter för att bedöma uppfinningars patenterbarhet. En kombination av AI och expertarbete ger resultat med ökad effektivitet även i en distansarbetsmiljö.

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har börjat använda en AI-baserad patentsökningsteknologi av IPRally Technologies Oy. Teknologin används särskilt i början av granskningen av nya patentansökningar, då det är viktigt att snabbt kunna hitta de publikationer som utgör hinder för att patentera uppfinningen.

IPRallys teknologi baserar sig på automatisk generering av tekniska särdragskartor, det vill säga grafer, både över de uppfinningar som ska patenteras och över tidigare patentpublikationer. Den artificiella intelligensen jämför sedan graferna med varandra för att hitta den närmaste kända tekniken.

Teknologin utnyttjar snabbt utvecklande grafbaserade och djupinlärande neuronnät.

– IPRallys grafbaserade metod öppnar nya möjligheter. Det är till exempel mycket lättare för många uppfinnare att förstå särdragskartor än det komplicerade språk som används i patentansökningar, konstaterar Jorma Lehtonen, som är kundrelationschef vid PRS.

– I de nuvarande undantagsförhållandena arbetar de flesta patentverk nästan uteslutande på distans. Våra prövningsingenjörer är intresserade av att öka sitt kunnande och ta i bruk nya verktyg, och i den här exceptionella situationen är vi ännu aktivare i att utveckla nya arbetssätt och redskap, säger Lehtonen.

Patentverk värden runt samarbetar tätt och jämför sina erfarenheter. Artificiell intelligens i sina olika former erbjuder möjligheter att förbättra kvaliteten på verksamheten genom hela innovationskedjan från den första idégivaren ända fram till patentmyndigheten och riskfinansierarna.

IPRallys främsta motivation för samarbetet med PRS är att maximera sitt inflytande på den mycket traditionella patentbranschen.

– Vi tränar upp vår AI i stor utsträckning utgående från data som prövningsingenjörerna skapar, så det är fint att vi i vår tur kan hjälpa dem, säger Sakari Arvela, som är medgrundare och verkställande direktör för IPRally.

– Vi bedömer också prestationsförmågan hos vår AI hela tiden genom att jämföra dess resultat med mänskliga prövningsingenjörers omdömen. Detta gör det meningsfullt att utveckla produkten.


För mer information kontakta:

Jorma Lehtonen
jorma.lehtonen@prh.fi
+358 29 509 5904

Sakari Arvela
sakari.arvela@iprally.com
+358 50 347 0646

Utskriftsversion
Uppdaterad 03.04.2020