Handelsregistret i Estland har nu tillgång till finländska handelsregisteruppgifter

Från och med februari har handelsregistret i Estland kunnat ta emot finländska handelsregisteruppgifter.

I praktiken kan handelsregistret i Estland nu söka fram exempelvis uppgifter om finländska aktiebolag i det finländska handelsregistret.

Det automatiska informationsutbytet grundar sig på ett avtal som Finland och Estland träffade våren 2019. Enligt avtalet kan handelsregistren i de båda länderna göra automatiska sökningar i varandras uppgifter genom en informationsled.

Endast personer som arbetar i handläggningen vid handelsregistret får handlägga uppgifter som informationsutbytet omfattar. Myndigheterna förmedlar inga uppgifter vidare.

Nästa steg är att handelsregistret i Finland får tillgång till estländska handelsregisteruppgifter

I framtiden kommer handelsregistret i Finland att få tillgång till estländska handelsregisteruppgifter.

Meningen är att de estniska handelsregisteruppgifterna ska användas bland annat när filialer startas i Finland och för att bekräfta uppgifter om estländska medborgare som valts till styrelser i företag.

Finland kommer att ta i beaktande de möjligheter som informationsutbytet erbjuder när handelsregisterlagen omarbetas.


Ytterligare information

Lalli Knuutila
Registerchef
Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Tfn 040 505 3572

Utskriftsversion
Uppdaterad 13.03.2020