I fjol registrerades minsta antalet nya föreningar på fem år

År 2019 registrerade Patent- och registerstyrelsen (PRS) 1713 nya föreningar.

Antalet registrerade nya föreningar har sjunkit redan i fem år.

I slutet av 2019 omfattade registret 106 805 föreningar och religionssamfund.

Antal registrerade nya föreningar 2015–2019

 • 2015 / 2277
 • 2016 / 2230
 • 2017 / 2200
 • 2018 / 2179
 • 2019 / 1713

Registrerade föreningar och religionssamfund huvudklassvis 31 december 2019

 • Föreningar inom kultur 18 593
 • Idrotts- och motionsföreningar 14 203
 • Föreningar med anknytning till yrke och näring 10 762
 • Fritidsföreningar 10 011
 • Föreningar inom social- och hälsovård 6 527
 • Övriga föreningar 6 330
 • Politiska föreningar 4 499
 • Föreningar med anknytning till försvar och internationella relationer 2 100
 • Föreningar med anknytning till religion och världsåskådning 1 383
 • Religionssamfund 463

Statistik om föreningsregistret

PRS publicerar följande statistik om föreningsregistret:

 • antal föreningar och religionssamfund
 • inkomna ärenden till föreningsregistret och till registret över religionssamfund
 • avgjorda ärenden i föreningsregistret och i registret över religionssamfund
 • registrerade nya föreningar och religionssamfund
 • användning av e-tjänster (i procent) i föreningsregistret.

Gå till föreningsregistrets statistiksida.

Fakta om föreningsregistret

Föreningsregistret vid PRS innehåller uppgifter om registrerade föreningar. I registret antecknas till exempel föreningars stadgar och namntecknare, det vill säga personer med rätt att företräda föreningen. Läs mer om föreningsregistret.

Ytterligare information:
Jouko Koitto
Ledande jurist
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 029 509 5550

Utskriftsversion
Uppdaterad 23.01.2020